LC50(Q2)آفت کش(Q2)عصاره(Q2)" />
نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  38 , شماره  4 ; از صفحه 55 تا صفحه 66 .
 
عنوان مقاله: 

اثر کشندگي عصاره گياهان حنا .Lawsonia inermis L و روناس .Rubia tinctorum L روي شته برگ برنج .Rhopalosiphum padi L در مقايسه با دو آفتکش پيريميکارب و ايميداکلوپريد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 
چکیده: 
شته ي (Rhopalosiphum padi L. (Hem.:Aphididae يکي از مهمترين آفات غلات، بويژه گندم است و همه ساله با خسارت مستقيم و غيرمستقيم سبب کاهش کمي و کيفي محصول مي شود. در اين پژوهش اثر سميت عصاره روناسRubia tinctorum L. (Rubiaceae)  و حنا (Lawsonia inermis L (Lythraceae و دو حشره کش متداول ايميداکلوپريد و پيريميکارب رويشته برگ برنج بررسي و مقايسه شد. اين آزمايش در قالب طرح کامل تصادفي با 5 غلظت براي هر تيمار روي حشره کامل شته برگ برنج در دماي 2±25 درجه سلسيوس، رطوبت نسبي 5±70 درصد و دوره نوري 16 ساعت روشنايي و 8 ساعت تاريکي انجام شد. کليه آزمايش هاي زيست سنجي روي برگ هاي يکسان گياه جو و به روش غوطه ور سازي برگ انجام شد و پس از 24 ساعت حشرات مرده شمارش شدند. نتايج نشان داد که حشره کش ايميداکلوپريد و عصاره متانولي حنا با غلظت کشندگي 50 درصد به ترتيب 0.0318 و 469.53 گرم بر ليتر به ترتيب بيش ترين و کم ترين سميت را نشان دادند. نتايج نشان داد عصاره هر دو گياه و به ويژه عصاره متانولي گياه روناس در مقايسه با حشره کش هاي ايميداکلوپريد و پيريميکارب مي توانند به عنوان گزينه هاي انتخابي براي ايجاد يک حشره کش طبيعي جهت کنترل آفات باشند. با توجه به اينکه عصاره ها پتانسيل حشره کشي کمتري داشتند و در صورت استفاده بايد در تلفيق با روش ديگر به کار گرفته شوند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رستگاری، س.، و عالیچی، م.، و سمیع، م.، و مینایی، ک.، و سحرخیز، ج. (1394). اثر کشندگی عصاره گیاهان حنا .Lawsonia inermis L و روناس .Rubia tinctorum L روی شته برگ برنج .Rhopalosiphum padi L در مقایسه با دو آفتکش پیریمیکارب و ایمیداکلوپرید. گیاه پزشکی (مجله علمی کشاورزی), 38(4), 55-66. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298945Vancouver : کپی

رستگاری ساسان، عالیچی محمود، سمیع محمدامین، مینایی کامبیز، سحرخیز جمال. اثر کشندگی عصاره گیاهان حنا .Lawsonia inermis L و روناس .Rubia tinctorum L روی شته برگ برنج .Rhopalosiphum padi L در مقایسه با دو آفتکش پیریمیکارب و ایمیداکلوپرید. گیاه پزشکی (مجله علمی کشاورزی). 1394 [cited 2022May27];38(4):55-66. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298945IEEE : کپی

رستگاری، س.، عالیچی، م.، سمیع، م.، مینایی، ک.، سحرخیز، ج.، 1394. اثر کشندگی عصاره گیاهان حنا .Lawsonia inermis L و روناس .Rubia tinctorum L روی شته برگ برنج .Rhopalosiphum padi L در مقایسه با دو آفتکش پیریمیکارب و ایمیداکلوپرید. گیاه پزشکی (مجله علمی کشاورزی), [online] 38(4), pp.55-66. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298945. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 265 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی