LC50(Q2)آفت کش(Q2)عصاره(Q1)" />
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  38 , شماره  4 ; از صفحه 55 تا صفحه 66 .
 
عنوان مقاله: 

اثر کشندگي عصاره گياهان حنا .Lawsonia inermis L و روناس .Rubia tinctorum L روي شته برگ برنج .Rhopalosiphum padi L در مقايسه با دو آفتکش پيريميکارب و ايميداکلوپريد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 
چکیده: 

شته ي (Rhopalosiphum padi L. (Hem.:Aphididae يکي از مهمترين آفات غلات، بويژه گندم است و همه ساله با خسارت مستقيم و غيرمستقيم سبب کاهش کمي و کيفي محصول مي شود. در اين پژوهش اثر سميت عصاره روناسRubia tinctorum L. (Rubiaceae)  و حنا (Lawsonia inermis L (Lythraceae و دو حشره کش متداول ايميداکلوپريد و پيريميکارب رويشته برگ برنج بررسي و مقايسه شد. اين آزمايش در قالب طرح کامل تصادفي با 5 غلظت براي هر تيمار روي حشره کامل شته برگ برنج در دماي 2±25 درجه سلسيوس، رطوبت نسبي 5±70 درصد و دوره نوري 16 ساعت روشنايي و 8 ساعت تاريکي انجام شد. کليه آزمايش هاي زيست سنجي روي برگ هاي يکسان گياه جو و به روش غوطه ور سازي برگ انجام شد و پس از 24 ساعت حشرات مرده شمارش شدند. نتايج نشان داد که حشره کش ايميداکلوپريد و عصاره متانولي حنا با غلظت کشندگي 50 درصد به ترتيب 0.0318 و 469.53 گرم بر ليتر به ترتيب بيش ترين و کم ترين سميت را نشان دادند. نتايج نشان داد عصاره هر دو گياه و به ويژه عصاره متانولي گياه روناس در مقايسه با حشره کش هاي ايميداکلوپريد و پيريميکارب مي توانند به عنوان گزينه هاي انتخابي براي ايجاد يک حشره کش طبيعي جهت کنترل آفات باشند. با توجه به اينکه عصاره ها پتانسيل حشره کشي کمتري داشتند و در صورت استفاده بايد در تلفيق با روش ديگر به کار گرفته شوند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 165
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی