برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه تنوع ژنتيکي گندم هاي بومي ايران در شرايط ديم استان گلستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
 
چکیده: 

هدف اصلي يافتن والدين متحمل به خشکي جهت انجام برنامه- هاي اصلاحي است و استفاده از گياهان بومي مناطق تحت تنش از اين لحاظ مي تواند بسيار مفيد باشد. در اين بررسي، تحمل به خشکي 80 رقم و توده بومي از نقاط مختلف ايران طي دو سال (79-1378) در ايستگاه تحقيقات کشاورزي گرگان (آبياري نرمال) و مزرعه نمونه ارتش (تحت تنش) مورد ارزيابي قرار گرفتند. در سال اول، ميزان عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيک و شاخص برداشت ژنوتيپ ها در قياس با شاهد به روش رسم نمودار و در هردو منطقه مقايسه و يک چهارم ژنوتيپ ها که از عملکرد دانه پائيني برخوردار بودند يا با شرايط منطقه سازگاري نداشتند، حذف گرديدند. ژنوتيپ هاي باقيمانده در طرح آگمنت در دو منطقه در سال دوم و با اندازه-گيري صفات زراعي متعددي مورد بررسي قرار گرفتند که ارقام هيرمند و سيرن در ايستگاه تحت تنش به طور معني داري عملکرد بيشتري نسبت به شاهد توليد کردند. شاخص تحمل به خشکي و عملکرد دانه در شرايط تنش همبستگي مثبت و معني داري با عملکرد دانه، وزن هزار دانه و طول پدانکل در شرايط آبياري نرمال و همبستگي منفي و معني دار با روز تا خوشه، روز تا رسيدگي و ارتفاع بوته در شرايط آبياري نرمال، تعداد خوشه نابارور، ميزان سوختگي برگ در اثر باد گرم داشتند و با طول ريشک و ميزان لوله شدن برگ ارتباطي نداشتند. در گروه-بندي ژنوتيپ ها به کمک تجزيه به روش خوشه اي و بر اساس صفات، گروه اول شامل اکثر ارقام بومي مانند سيرن و هيرمند و نيز دو شماره بانک ژن (1 و 24) از استان گلستان بودند که ارتفاع بوته و تعداد سنبله نابارور پايين تر و طول پدانکل، وزن هزار دانه، عملکرد (هر دو محيط) و شاخص تحمل به خشکي بالاتر نسبت به ميانگين کل داشتند و گروه دوم عمدتا توده هاي بومي (بانک ژن) استان هاي گلستان و مازندران بودند. نتايج اين بررسي نشان داد مواد ژنتيکي موجود در اين مجموعه منابع ارزشمندي هستند که علاوه بر داشتن صفات جديد، داراي تنوع بالايي براي اصلاح و توليد ارقام گندم مي باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 80
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی