نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه تنوع ژنتيکي گندم هاي بومي ايران در شرايط ديم استان گلستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
 
چکیده: 
هدف اصلي يافتن والدين متحمل به خشکي جهت انجام برنامه- هاي اصلاحي است و استفاده از گياهان بومي مناطق تحت تنش از اين لحاظ مي تواند بسيار مفيد باشد. در اين بررسي، تحمل به خشکي 80 رقم و توده بومي از نقاط مختلف ايران طي دو سال (79-1378) در ايستگاه تحقيقات کشاورزي گرگان (آبياري نرمال) و مزرعه نمونه ارتش (تحت تنش) مورد ارزيابي قرار گرفتند. در سال اول، ميزان عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيک و شاخص برداشت ژنوتيپ ها در قياس با شاهد به روش رسم نمودار و در هردو منطقه مقايسه و يک چهارم ژنوتيپ ها که از عملکرد دانه پائيني برخوردار بودند يا با شرايط منطقه سازگاري نداشتند، حذف گرديدند. ژنوتيپ هاي باقيمانده در طرح آگمنت در دو منطقه در سال دوم و با اندازه-گيري صفات زراعي متعددي مورد بررسي قرار گرفتند که ارقام هيرمند و سيرن در ايستگاه تحت تنش به طور معني داري عملکرد بيشتري نسبت به شاهد توليد کردند. شاخص تحمل به خشکي و عملکرد دانه در شرايط تنش همبستگي مثبت و معني داري با عملکرد دانه، وزن هزار دانه و طول پدانکل در شرايط آبياري نرمال و همبستگي منفي و معني دار با روز تا خوشه، روز تا رسيدگي و ارتفاع بوته در شرايط آبياري نرمال، تعداد خوشه نابارور، ميزان سوختگي برگ در اثر باد گرم داشتند و با طول ريشک و ميزان لوله شدن برگ ارتباطي نداشتند. در گروه-بندي ژنوتيپ ها به کمک تجزيه به روش خوشه اي و بر اساس صفات، گروه اول شامل اکثر ارقام بومي مانند سيرن و هيرمند و نيز دو شماره بانک ژن (1 و 24) از استان گلستان بودند که ارتفاع بوته و تعداد سنبله نابارور پايين تر و طول پدانکل، وزن هزار دانه، عملکرد (هر دو محيط) و شاخص تحمل به خشکي بالاتر نسبت به ميانگين کل داشتند و گروه دوم عمدتا توده هاي بومي (بانک ژن) استان هاي گلستان و مازندران بودند. نتايج اين بررسي نشان داد مواد ژنتيکي موجود در اين مجموعه منابع ارزشمندي هستند که علاوه بر داشتن صفات جديد، داراي تنوع بالايي براي اصلاح و توليد ارقام گندم مي باشند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شهبازی، م.، و شیخ، ف.، و کلاته عربی، م.، و حسنی فر، ع. (1394). مطالعه تنوع ژنتیکی گندم های بومی ایران در شرایط دیم استان گلستان. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی, 7(16), 176-186. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298921Vancouver : کپی

شهبازی مریم، شیخ فاطمه، کلاته عربی مهدی، حسنی فر علی محمد. مطالعه تنوع ژنتیکی گندم های بومی ایران در شرایط دیم استان گلستان. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. 1394 [cited 2022May28];7(16):176-186. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298921IEEE : کپی

شهبازی، م.، شیخ، ف.، کلاته عربی، م.، حسنی فر، ع.، 1394. مطالعه تنوع ژنتیکی گندم های بومی ایران در شرایط دیم استان گلستان. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی, [online] 7(16), pp.176-186. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298921. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 109 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی