نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  38 , شماره  2 ; از صفحه 75 تا صفحه 90 .
 
عنوان مقاله: 

اثر اندازه و سن در زنبور (Lysiphlebus fabarum (Hym., Braconidae، بر ترجيح سن پورگي شته ميزبان (Aphis fabae (Hem.: Aphididae

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 
چکیده: 
تاثير پارازيتوئيد روي رشد جمعيت شته بستگي به الگوي انتخاب سن ميزبان دارد. الگوهاي ترجيح اغلب با توجه به وضعيت فيزيولوژيکي پارازيتوئيد ماده شامل بارتخم، سن و اندازه تغيير مي کند. در اين پژوهش، اثر سن و اندازه جمعيت ماده زاي زنبورLysiphlebus fabarum  روي الگوي ترجيح سن رشدي شته ميزبان Aphis fabae مورد بررسي قرار گرفت. به اين منظور زنبورهاي مادهي يکروزه به مدت 8 ساعت، به طور جداگانه (30=n) به 30 عدد شته ميزبان (شامل 10 عدد پوره سن اول، 10 عدد پوره سن دوم و 10 عدد پوره سن چهارم)، معرفي شدند. اين زنبورها در سن سه روزگي خود مجددا با شرايط قبلي با شته هاي ميزبان مواجه شدند. در آزمايش ديگر، گروه هاي همسن (يک روزه) از زنبورهاي کوچک و بزرگ، به صورت انفرادي (30=n) و با شرايط آزمايش قبلي به 30 شته ميزبان معرفي شدند. بر اساس نتايج بهدست آمده روي زنبورهاي جوان و مسن، در سن چهارم پورگي، تعداد موميايي و نسبت ظهور در زنبورهاي يک روزه بيشتر از زنبورهاي سه روزه بود. در خصوص مقايسه زنبورها در دو اندازهي مختلف، نرخ ظهور نتاج زنبورهاي کوچک در سنين اول و چهارم پورگي ميزبان به طور معني داري بيشتر بود. همچنين در زنبورهاي کوچک و بزرگ، تعداد موميايي هاي ايجاد شده و نسبت ظهور نتاج در سن اول پورگي به طور معني داري بيشتر از ساير سنين بود، اما اندازه زنبور تاثيري بر ترجيح ميزباني نداشت. در يک جمعبندي ميتوان گفت که زنبورهاي L. fabarum، در هر دو سن و اندازه، سن اول پورگي شته را نسبت به ساير سنين ترجيح دادند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نجف پور، پ.، و راسخ، آ.، و اسفندیاری، م. (1394). اثر اندازه و سن در زنبور (Lysiphlebus fabarum (Hym., Braconidae, بر ترجیح سن پورگی شته میزبان (Aphis fabae (Hem.: Aphididae. گیاه پزشکی (مجله علمی کشاورزی), 38(2), 75-90. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298900Vancouver : کپی

نجف پور پگاه، راسخ آرش، اسفندیاری مهدی. اثر اندازه و سن در زنبور (Lysiphlebus fabarum (Hym., Braconidae, بر ترجیح سن پورگی شته میزبان (Aphis fabae (Hem.: Aphididae. گیاه پزشکی (مجله علمی کشاورزی). 1394 [cited 2022May23];38(2):75-90. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298900IEEE : کپی

نجف پور، پ.، راسخ، آ.، اسفندیاری، م.، 1394. اثر اندازه و سن در زنبور (Lysiphlebus fabarum (Hym., Braconidae, بر ترجیح سن پورگی شته میزبان (Aphis fabae (Hem.: Aphididae. گیاه پزشکی (مجله علمی کشاورزی), [online] 38(2), pp.75-90. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298900. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 81 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی