برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مهر 1394 , دوره  22 , شماره  136 ; از صفحه 119 تا صفحه 126 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير مداخله آموزشي در زمينه فعاليت فيزيكي بر ارتقا كيفيت زندگي مردان سالمند شهرقم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: با توجه به روند رو به رشد جمعيت سالمندي در کشورهاي مختلف و به خصوص کشورهاي در حال توسعه، بيماري ها و مشکلات اين مرحله تكاملي مي تواند هزينه هاي زيادي را بر دولت ها وارد نموده و ناتواني هاي زيادي را موجب گردد كه شديدا بر كيفيت زندگي سالمندان تاثيرگذار است. اين مطالعه با هدف تعيين تاثير مداخله آموزشي بر ارتقا كيفيت زندگي سالمندان مرد شهر قم در سال 1392-93 مي باشد.روش كار: مطالعه كارآزمايي باليني حاضر با حجم نمونه 140 نفر كه به روش تصادفي از ميان جمعيت بازنشستگان شهر قم انتخاب شدند و از طريق تخصيص تصادفي به دو گروه مداخله و كنترل تقسيم شدند، اجرا شد. مقياس مورد استفاده در اين مطالعه پرسشنامه ي كيفيت زندگي سالمندان سازمان بهداشت جهاني مي باشد كه به صورت چهره به چهره توسط پرسشگران تكميل شد.جهت تحليل نتايج از آمار توصيفي و آزمون كاي دو و آناليز واريانس با داده هاي تكراري استفاده گرديد. سطح معني داري در اين مطالعه p<0.05 در نظر گرفته شد.يافته ها: بر اساس يافته ها ميانگين نمره كيفيت زندگي در گروه كنترل كه هيچ نوع آموزشي دريافت نكرده بودند، 3.67±0.3 بود كه اين ميزان به 3.66±0.31 تغيير يافت، در گروه مداخله ميانگين نمره كل كيفيت زندگي قبل از آموزش 3.75±0.31 بود كه پس از مداخله اين ميزان به 3.96±0.32 تغيير يافت كه نشان دهنده افزايش نمره كيفيت زندگي در گروه مداخله مي باشد. تغييرات ميانگين نمره كيفيت زندگي در گروه مداخله در اين مطالعه معني دار بود (p<0.001).نتيجه گيري: بر اساس نتايج حاصل از مطالعه انجام مداخله آموزشي بر مبناي فعاليت فيزيكي بر ارتقا كيفيت زندگي سالمندان موثر است. مي توان با استفاده از ارزيابي كيفيت زندگي به شناخت ابعاد مختلف مسائل و چالش هاي سالمندان دست يافت تا بر اساس يافته هاي آن و با سياست گذاري هاي، مراقبت هاي بهداشتي، بسترسازي فرهنگي و بهبود وضعيت اقتصادي جهت ارتقا سطح كيفيت زندگي سالمندان گام هاي موثري برداشت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کریمی، ز.، و طل، آ.، و مجلسی، ف.، و صحاف، ر.، و رحیمی فروشانی، ع.، و کیا، ف. (1394). بررسی تاثیر مداخله آموزشی در زمینه فعالیت فیزیکی بر ارتقا کیفیت زندگی مردان سالمند شهرقم. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), 22(136), 119-126. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298889Vancouver : کپی

کریمی زینب، طل آذر، مجلسی فرشته، صحاف رباب، رحیمی فروشانی عباس، کیا فاطمه. بررسی تاثیر مداخله آموزشی در زمینه فعالیت فیزیکی بر ارتقا کیفیت زندگی مردان سالمند شهرقم. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران). 1394 [cited 2021December09];22(136):119-126. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298889IEEE : کپی

کریمی، ز.، طل، آ.، مجلسی، ف.، صحاف، ر.، رحیمی فروشانی، ع.، کیا، ف.، 1394. بررسی تاثیر مداخله آموزشی در زمینه فعالیت فیزیکی بر ارتقا کیفیت زندگی مردان سالمند شهرقم. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), [online] 22(136), pp.119-126. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298889. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 166 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی