5 SID.ir | بررسي تاثير دوره ي كارورزي بخش اورژانس بر عملكرد باليني كارورزان پزشكي با آزمون DOPS

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير دوره ي كارورزي بخش اورژانس بر عملكرد باليني كارورزان پزشكي با آزمون DOPS

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش پزشکي، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، گروه آموزش پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ارزشيابي مهارت هاي باليني، كارهاي روزمره ي يك پزشك در محيط كار را بررسي مي كند. براي ارزيابي رويه هاي باليني، از مشاهده مستقيم مهارت هاي رويه اي (Procedural) يا آزمون داپس (DOPS: Direct Observation of Procedural Skills) استفاده مي شود. هدف از اين بررسي، تعيين تاثير دوره ي كارورزي بخش اورژانس بر عملكرد باليني كارورزان پزشكي و عوامل موثر بر آن با استفاده از اين آزمون بود.
روش بررسي: اين مطالعه به صورت نيمه تجربي بود و از تمام كارورزان بخش اورژانس، دو بار در ابتدا و انتهاي دوره، آزمون داپس گرفته شد و ارزياب با توجه به چك ليست به عملكرد كارورزان نمره مي داد. نمرات آزمون ها با استفاده از آزمون
Wilcoxon با يكديگر مقايسه شد.
يافته ها: در مجموع
76 شركت كننده توانستند آزمون هاي اول و دوم را به انجام برسانند. ميانگين نمرات آزمون داپس از 12.4 با انحراف معيار 1.59 به 13.6 با انحراف معيار 1.28 رسيد و 1.25 نمره افزايش يافت (p=0.00).
نتيجه گيري: آزمون داپس نشان داد كه عملكرد باليني كارورزان طي گذراندن يك ماه دوره ي اورژانس به طور معني داري افزايش يافته است، بنابراين بررسي متغيرهاي موثر در ارتقاي شايستگي هاي باليني پزشكان آينده بسيار مفيد به نظر مي رسد.

 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 196
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی