برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
شهريور 1394 , دوره  22 , شماره  135 ; از صفحه 131 تا صفحه 139 .
 
عنوان مقاله: 

به كارگيري رگرسيون لجستيك بيزي براي تعيين عوامل خطر رتينوپاتي ديابتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ديابت يكي از شايع ترين بيماري هاي مزمن قرن حاضر است. پيامدهاي متعددي در بيماران ديابتي رخ مي دهد كه از مهم ترين آن ها را مي توان رتينوپاتي و ماكولاپاتي دانست. در مطالعه حاضر به بررسي عوامل خطر رخداد رتينوپاتي ديابتي با استفاده از رگرسيون لجستيك بيزي پرداخته شده است.
روش كار: در اين مطالعه مقطعي- تحليلي، تعداد
623 بيمار به روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي از بين تمامي بيماران ديابتي شهر تهران انتخاب شدند. متغيرهايي همچون سن، جنسيت، طول مدت ابتلا به ديابت، شاخص توده بدني، هموگلوبين گليكوزيله، فشار خون سيستوليك و ... در اين افراد اندازه گيري شده و با استفاده از معاينات چشم وجود رتينوپاتي بررسي گرديد. در اين مطالعه براي برازش مدل رگرسيون لجستيك بيزي از نرم افزار SAS نسخه 9,3 استفاده شد.
يافته ها: در مطالعه حاضر تعداد
623 بيمار ديابتي مورد بررسي قرار گرفتند كه از اين ميان، %54.4 (339 نفر) نمونه را زنان و %45.6 (284 نفر) را مردان تشكيل داده اند. در حدود %38 (236 نفر) از اين بيماران ديابتي مبتلا به رتينوپاتي بوده و ميانگين (± انحراف معيار) سن زنان و مردان به ترتيب برابر 59.5±11.05 و 60.5±11.65 سال بود. با توجه به نتايج مدل رگرسيون لجستيك بيزي، متغيرهاي سن، طول مدت ابتلا به ديابت، هموگلوبين گليكوزيله، جنسيت، نوع انسولين مصرفي، ابتلا به ادم ماكولار و فشارخون تاثير آماري معناداري در بروز بيماري رتينوپاتي داشتند.
نتيجه گيري: در تعيين عوامل خطر رتينوپاتي ديابتي، نتايج رگرسيون لجستيك بيزي و مدل لجستيك كلاسيك از نظر جهت و اندازه تقريبا يكسان بوده ولي برآوردهاي بيزي بازه هاي اطمينان كوتاه تري دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 41
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی