برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
شهريور 1394 , دوره  22 , شماره  135 ; از صفحه 108 تا صفحه 114 .
 
عنوان مقاله: 

همخواني تشخيص هاي باليني و هيستوپاتولوژيك ضايعات پوستي- مخاطي در حفره دهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات مواد دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ضايعات پوستي- مخاطي در حفره دهان نماي باليني مشابهي دارند و بررسي هيستوپاتولوژيكي در افتراق ضايعات مذكور و رسيدن به تشخيص صحيح موثر است. مطالعه حاضر با هدف بررسي ميزان همخواني تشخيص هاي باليني با هيستوپاتولوژيكي ضايعات پوستي- مخاطي در حفره دهان طي دوره 10 ساله در دانشكده دندانپزشكي بابل انجام شد.
روش كار: در اين مطالعه گذشته نگر، تعداد
150 پرونده بيمار مبتلا به ضايعات پوستي مخاطي كه طي دوره 10 ساله (1382-1391) به دانشكده دندانپزشكي بابل مراجعه نموده بودند، مورد بررسي قرار گرفت. اطلاعات پرونده بيماران شامل سن، جنسيت، محل بروز ضايعه، تشخيص باليني اول، دوم و سوم در صورت ذكر شدن در پرونده بيمار و تشخيص هيستوپاتولوژيكي ثبت گرديد. داده هاي به دست آمده با استفاده از روش هاي آماري توصيفي و به وسيله نرم افزار SPSS و آزمون هاي كاپا و مك نمار مورد بررسي و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: مطالعه حاضر نشان داد كه در
132 مورد (%88) از ضايعات پوستي مخاطي مورد بررسي، تطابق بين تشخيص باليني و هيستوپاتولوژي وجود داشت. در ارتباط با ليكن پلان انطباق به ميزان 96.4 درصد به دست آمد. بدون در نظر گرفتن يك مورد لوپوس كه از نظر باليني تشخيص داده نشده بود، بيشترين درصد عدم تطابق هم در رابطه با واكنش ليكنوئيدي در %53.3 موارد يافت شد.
نتيجه گيري: جهت نيل به تشخيص دقيق تر در ضايعات پوستي- مخاطي نياز به بررسي نماي باليني و هيستوپاتولوژيكي ضايعه مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 86
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی