3 SID.ir | مهار رشد رده سرطاني K562 با استفاده از كالپروتكتين (Calprotectin) نوتركيب انساني در شرايط آزمايشگاهي

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

مهار رشد رده سرطاني K562 با استفاده از كالپروتكتين (Calprotectin) نوتركيب انساني در شرايط آزمايشگاهي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پاتوبيولوژي و کنترل کيفي، پژوهشکده آرتميا و آبزيان، دانشگاه اروميه، اروميه، ايران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: كالپروتكتين (Calprotectin) نوتركيب انساني پروتئيني است كه اثر مهاري بر رشد سلول هاي سرطاني دارد. اين تركيب مي تواند به عنوان يك عامل درماني يا ماركر در تشخيص سرطان مورد استفاده قرار گيرد. هدف از اين مطالعه بررسي خاصيت ضد توموري كالپروتكتين نوتركيب انساني بر رده سرطاني K562 در شرايط آزمايشگاهي بود.
روش كار: ابتدا كالپروتكتين در
E. coli يكسان سازي و تلخيص شد. سپس غلظت هاي 1، 5، 10، 20، 40، 80 و 100 ميكروگرم آن در ميلي ليتر محيط كشت Roswell Park Memorial Institute (RPMI) تهيه و خواص سلول كشي آن در شرايط آزمايشگاهي عليه رده سرطاني K562 در زمان هاي 12، 24، 48 و 72 ساعت در حضور داروي دكسوروبيسين به عنوان شاهد مثبت به روش MTT سنجيده شد.
يافته ها: نتايج به دست آمده نشان داد كه كالپروتكتين نوتركيب داراي خاصيت ضد توموري در حالت وابسته به غلظت و زمان است و با افزايش غلظت و گذر زمان، سلول كشي آن افزايش پيدا مي كند. بررسي هاي آماري نشان داد كالپروتكتين نوتركيب به طور معني داري (P= 0.0231) اثر مهاري بر رده K562 دارد.
نتيجه گيري:بر اساس اين يافته ها مي توان نتيجه گرفت كالپروتكتين داراي اثرات ضد توموري بوده ولي جهت كسب نتايج مطمئن انجام مطالعات بيشتر ضروري به نظر مي رسد.

 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 69
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی