نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مرداد 1394 , دوره  22 , شماره  134 ; از صفحه 49 تا صفحه 58 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير حاد تمرينات مقاومتي وامانده ساز و مصرف مقادير مختلف كافئين بر پاسخ اينترلوكين-6

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: با توجه به نتايج محدود و متناقض مربوط به اثرات حاد تركيبات متيل گزانتيني بر پاسخ هاي التهابي ناشي از فعاليت بدني، مطالعه ي حاضر به منظور تعيين تاثير مصرف حاد مقادير مختلف كافئين بر پاسخ اينترلوكين-6 سرمي مردان واليباليست متعاقب انجام يك جلسه فعاليت مقاومتي وامانده ساز انجام شد.روش كار: 30 مرد واليباليست (ميانگين سن 21.47±1.45 سال، درصد چربي 10.47±3.11 درصد و شاخص توده ي بدني 23.15±1.26 كيلوگرم بر مجذور متر) در قالب يك طرح نيمه تجربي و دوسويه كور به طور تصادفي در سه گروه مكمل (با 6 و 9 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم از وزن بدن كافئين) و شبه دارو (6 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم از وزن بدن دكستروز) جايگزين شدند. آزمودني ها 45 دقيقه پس از مكمل دهي در يك قرارداد فعاليت مقاومتي با وزنه (شامل 7 حركت در 3 نوبت با 80 درصد يك تكرار بيشينه تاحد واماندگي) شركت نمودند. تغييرات شاخص التهابي (اينترلوكين-6 سرمي) طي سه مرحله (حالت پايه، 45 دقيقه بعد از مصرف مكمل (قبل از فعاليت) و بلافاصله پس از قرارداد تمريني) اندازه گيري شد. داده هاي نرمال با آزمون هاي تحليل واريانس مكرر و تعقيبي بونفروني در سطح معني داري 0.05 بررسي شد.يافته ها: نتايج حاكي است كه مصرف حاد مقادير 6 و 9 ميلي گرم كافئين در حالت پايه منجر به افزايش معني دار تغييرات اينترلوكين-6 سرم مي شوند (p£0.05). به علاوه، مصرف هر دو مقادير 6 و 9 ميلي گرم كافئين در تعامل با فعاليت مقاومتي باعث تشديد پاسخ افزايشي شاخص التهابي در مقايسه با گروه دارونما شد (p£0.05).نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي پژوهش حاضر، مي توان نتيجه گرفت كه مصرف حاد مقادير مختلف كافئين در حالت پايه باعث التهاب سطح پايين (افزايش اينترلوكين-6 سرمي) شده و همچنين توانايي لازم جهت تعديل پاسخ شاخص التهابي مردان واليباليست ناشي از انجام يك جلسه فعاليت مقاومتي وامانده ساز را ندارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

امیرساسان، ر.، و خالقی آنباردان، م.، و ضرغامی خامنه، ع. (1394). تاثیر حاد تمرینات مقاومتی وامانده ساز و مصرف مقادیر مختلف کافئین بر پاسخ اینترلوکین-6. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), 22(134), 49-58. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298806Vancouver : کپی

امیرساسان رامین، خالقی آنباردان میرمجید، ضرغامی خامنه علی. تاثیر حاد تمرینات مقاومتی وامانده ساز و مصرف مقادیر مختلف کافئین بر پاسخ اینترلوکین-6. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران). 1394 [cited 2022July06];22(134):49-58. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298806IEEE : کپی

امیرساسان، ر.، خالقی آنباردان، م.، ضرغامی خامنه، ع.، 1394. تاثیر حاد تمرینات مقاومتی وامانده ساز و مصرف مقادیر مختلف کافئین بر پاسخ اینترلوکین-6. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), [online] 22(134), pp.49-58. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298806. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 187 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی