نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1393 , دوره  45 , شماره  3 ; از صفحه 573 تا صفحه 565 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل عوامل پيش برنده توسعه مديريت مشاركتي آبياري (مطالعه موردي: دهستان ميان دربند)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است