برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  70 , شماره  1 ; از صفحه 247 تا صفحه 256 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي روند شاخص هاي جريان کم در استان اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردستان
 
چکیده: 

با وجود مطالعات زيادي که در زمينه خشکسالي هواشناسي در استان اصفهان انجام شده است، مطالعه خاصي در مورد خشکسالي هاي هيدرولوژيک انجام نگرفته است. در اين مطالعه براي اولين بار روند شاخص هاي جريان کم به عنوان مهم ترين شاخص هاي خشکسالي هيدرولوژيک در حوزه هاي آبخيز استان اصفهان انجام گرفت. ميانگين دبي روزانه به عنوان شاخص هيدرولوژيک و جريان هاي کم 1، 7، 15، 30 و 90 روزه به عنوان شاخص هاي خشکسالي هيدرولوژيک در 22 ايستگاه هيدرومتري با حداقل دوره آماري 20 ساله در اين مطالعه محاسبه و روند آن ها در سطح استان بدست آمد. نتايج تحليل روند با استفاده از روش من-کندال و همبستگي اسپيرمن نشان داد دبي ميانگين روزانه و جريان هاي کم در اغلب ايستگاه ها داراي روند منفي است. جريان هاي کم در اغلب ايستگاه ها داراي روند منفي معني دار هستند. همچنين به جز ايستگاه قلعه شاهرخ، شاخص هاي جريان کم در ايستگاه هاي حوضه سد زاينده رود داراي روند نزولي مي باشند به طوريکه ايستگاه اسکندري شاهد شديدترين روند کاهشي است. کاهش دبي روزانه و کاهش دبي جريان هاي کم به ويژه در سال هاي اخير زنگ خطري براي مديريت منابع آب به ويژه در حوضه سد زاينده رود است.

 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 49
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی