برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  70 , شماره  1 ; از صفحه 197 تا صفحه 206 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين مهمترين پارامترهاي ژئومرفومتري کمي در طبقه بندي دشت سرهاي مناطق بياباني با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي و آناليز حساسيت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران
 
چکیده: 

دشت سرها ازجمله مهمترين واحدهاي ژئومرفولوژي مي باشند که به لحاظ فعاليت ها انساني و بهره برداري، بيشتر مورد توجه قرار مي گيرند. تاکنون روش ها و عوامل مختلفي نيز جهت طبقه بندي مناطق دشتي ارائه شده است. يکي از روش هاي طبقه بندي که بيشتر در مطالعات منابع طبيعي در ايران مورد استفاده قرار مي گيرد، تقسيم بندي واحد دشت سر به سه تيپ دشت سرلخت، اپانداژ و پوشيده مي باشد که عوامل مختلف کمي و کيفي جهت تفکيک آنها از يکديگر به کار گرفته مي شود. در اين تحقيق پارامترهاي ژئومرفومتري کمي موثر در تفکيک لندفرمهاي مختلف به منظور طبقه بندي تيپ هاي دشت سر، با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي و آنايز حساسيت، مورد ارزيابي و تحليل قرار گرفت. اين پارامترها در ايران کمتر مورد توجه قرار گرفته و با استفاده از معادلات رياضي و اعمال روابط مربوطه برروي مدل هاي رقومي ارتفاعي، قابل محاسبه و استخراج مي باشد. پارامترهاي ژئومرفومتري مورد استفاده در اين تحقيق شامل درصد شيب، انحناي سطح (Plan Curvature)، انحناي مقطع (Profile Curvature)، انحناي حداقل (Minimum Curvature)، انحناي حداکثر (Maximum Curvature)، انحناي متقاطع (Cross sectional Curvature)، انحناي طولي (Longitudinal Curvature) و انحناي گوسي (Gaussian Curvature) مي باشد. اين پارامترها در يک منطقه اي به وسعت 125000 هکتارو در 1500 نقطه محاسبه و سپس نتايج با نقشه واقعيت زميني مورد مقايسه و واسنجي قرار گرفت. روش نمونه برداي در اين تحقيق از نوع ابرمکعب لاتين (Latin Hyper cube) مي باشد که به نوعي همان روش تصادفي – طبقه بندي شده مي باشد. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که مهمترين پارامترهاي ژئومرفومتري موثر در طبقه بندي دشتهاي مناطق بياباني شامل انحناي حداقل و انحناي مقطع مي باشد که داراي بيشترين ميزان حساسيت در بين تيپ هاي مختلف دشتي مي باشد. از طرف ديگر هرچه از شدت توپوگرافي منطقه کاسته مي شود، نقش و اهميت اين عوامل نيز در تفکيک تيپهاي دشتي کمرنگ تر مي شود. بطوريکه بيشترين قابليت اين پارامترها در دشت سرهاي لخت و کمترين کارايي آنها در دشت سر پوشيده مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 80 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی