نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  6 , شماره  24 ; از صفحه 138 تا صفحه 152 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين شاخص هاي آلودگي براي طراحي تصفيه خانه هاي فاضلاب اجتماعات کوچک، مطالعه موردي روستاهاي اطراف زرند، استان کرمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
 
چکیده: 
تعيين شاخص هاي آلودگي متناسب با شرايط کشور از اهميت ويژه اي براي طراحي سيستم هاي تصفيه فاضلاب اجتماعات کوچک و مناطق روستايي برخوردار است. اين تحقيق با هدف تعيين بهترين شاخص هاي آلودگي براي طراحي سيستم هاي تصفيه فاضلاب اجتماعات کوچک بر اساس آمار کوتاه مدت انجام شد. به اين منظور، قبل و بعد از چهار تصفيه خانه فاضلاب در روستاهاي اطراف زرند به اسامي ده ميلان، حتکن، سرباغ و سکوکان، هر يک در 10 مرحله و در فواصل زماني يک هفته اي نمونه برداري انجام شد. مقدار نياز زيستي اکسيژن (BOD)، نياز شيميايي اکسيژن (COD)، کربن آلي کل (TOC)، هدايت الکتريکي (EC)، کل مواد معلق (TSS)، کل مواد محلول (TDS)، اکسيژن محلول (DO)، ازت کل (TKN)، فسفر کل (TP)، واکنش آب (pH)، درجه حرارت، کدورت و قلياييت و همچنين غلظت عناصر سنگين کادميوم، روي، سرب، نيکل و موليبدن با روش هاي استاندارد اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که مقدار BOD، COD، TOC، TSS، DO، pH، درجه حرارت، کدورت، کادميوم و سرب بين فاضلاب ورودي به چهار سيستم تصفيه تفاوت معني داري در سطح احتمال پنج درصد نداشت، درحالي که براي ساير پارامترها اختلاف معنيدار بين تصفيه خانه ها مشاهده شد. بر مبناي نتايج آناليزهاي آماري، پنج شاخص BOD، COD، TOC، TSS و کدورت به عنوان مهم ترين شاخص هاي طراحي سيستم هاي تصفيه براي اجتماعات کوچک انتخاب شد. مقدار متوسط (± خطاي استاندارد) شاخص BOD برابر با 223.4±19.6، COD برابر با 466.8±42.4، TOC برابر با 81.13±5.7، TSS برابر با 158.6±19.3 و کدورت برابر با 123.4±14.2 تعيين گرديد. با توجه به نتايج بهدست آمده پيشنهاد مي گردد به منظور طراحي تصفيه خانه ها در اجتماعات کوچک و مناطق روستايي که از لحاظ اقليمي و فرهنگي مشابه روستاهاي مورد مطالعه مي باشند، پارامترهاي طراحي در بازه اطمينان نتايج اين تحقيق بکار گرفته شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمودآبادی، م. (1395). تعیین شاخص های آلودگی برای طراحی تصفیه خانه های فاضلاب اجتماعات کوچک, مطالعه موردی روستاهای اطراف زرند, استان کرمان. مهندسی آبیاری و آب ایران, 6(24), 138-152. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298765Vancouver : کپی

محمودآبادی مجید. تعیین شاخص های آلودگی برای طراحی تصفیه خانه های فاضلاب اجتماعات کوچک, مطالعه موردی روستاهای اطراف زرند, استان کرمان. مهندسی آبیاری و آب ایران. 1395 [cited 2022May23];6(24):138-152. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298765IEEE : کپی

محمودآبادی، م.، 1395. تعیین شاخص های آلودگی برای طراحی تصفیه خانه های فاضلاب اجتماعات کوچک, مطالعه موردی روستاهای اطراف زرند, استان کرمان. مهندسی آبیاری و آب ایران, [online] 6(24), pp.138-152. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298765. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 2462 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی