نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1387 , دوره  16 , شماره  46 ; از صفحه 83 تا صفحه 100 .
 
عنوان مقاله: 

جهاني شدن اقتصاد و آثار آن بر عرضه و تقاضاي داخلي و صادرات پسته در ايران: كاربرد روش الگوي خودتوزيع با وقفه هاي گسترده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است