برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  6 , شماره  24 ; از صفحه 90 تا صفحه 102 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تبخيرتعرق حاصل از برخي معادلات تشت تبخير با مدلپنمن-مانتيث استاندارد ASCE در يک اقليم خشک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 
چکیده: 

هدف از مطالعه حاضر ارزيابي چهار مدل مختلف برآورد ضريب تشت (Kp) به منظور محاسبه تبخيرتعرق گياه مرجع يونجه مي باشد. به اين منظور مقادير ضريب تشت حاصل از چهار معادله کوئنکا، آلن و پروت، اشنايدر و اورنگ در اقليم خشک کرمان محاسبه گرديد و با استفاده از داده هاي روزانه تبخير از تشت در بازه زماني پنج ماهه (امرداد تا آذر سال 1392) در مزرعه دانشگاه شهيد باهنر کرمان مقادير تبخيرتعرق گياه مرجع يونجه (ETo) محاسبه گرديد. با استفاده از داده هاي جوي روزانه بدست آمده از ايستگاه هواشناسي خودکار واقع در اين مزرعه (در بازه زماني مطالعاتي)، ETo از روش پنمن-مانتيث استاندارد ASCE محاسبه گرديد و به عنوان شاخصي براي ارزيابي تبخيرتعرق گياه مرجع بدست آمده از چهار مدل مذکور مورد استفاده قرار گرفت. نتايج نشان داد که روش آلن و پروت شاخص توافق نزديک تري به يک داشته (d-index=0.83) و مقدار خطاها نسبت به روشهاي ديگر کمتر (MAE=1.412 و RMSE=1.607) بوده است. در نتيجه از بين چهار مدل مورد مطالعه روش آلن و پروت به منظور برآورد تبخيرتعرق با استفاده از تشت تبخير براي اين منطقه پيشنهاد مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 78
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی