برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  70 , شماره  1 ; از صفحه 101 تا صفحه 110 .
 
عنوان مقاله: 

اثر سطوح مختلف شوري بر تغييرات روزنه اي گونه هاي مرتعي .Hedysarum coronarium L و .Hedysarum criniferum Boiss

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مرتع داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
 
چکیده: 

در اين تحقيق اثر استرس شوري روي تغييرات روزنه برگ هاي H. coronarium و H. criniferum با استفاده از ميکروسکوپ نوري بررسي شد. طرح به صورت آزمايش فاکتوريل شامل (تيمارهاي گونه هاي گياهي و سطح شوري صفر، 100، 200، 250 و300 ميلي مولار کلريد سديم) بر پايه طرح کاملا تصادفي در 4 تکرار و 50 عدد بذر در هر تکرار کشت گرديد. بذرها در گلدان هاي پلاستيکي در ماسه هاي استريل شده رشد نمودند. همه گلدان ها با آب مقطر تا مرحله جوانه زني آبياري شدند، سپس با محلول هوگلند همراه با تيمارهاي شوري به مدت 40 روز آبياري ادامه يافت. درنهايت صفات روزنه اندازه گيري شدند. آناليز آماري داده ها به وسيله نرم افزار SPSS انجام شد. اختلاف بين ميانگين ها با استفاده از آزمون دانکن (P<0.05) مشخص گرديد. نتايج نشان دادند کمترين مقدار طول روزنه، عرض روزنه و مساحت روزنه در تنش شوري 300 ميلي مولار مشاهده شد. طول و عرض روزنه با افزايش تنش شوري کاهش يافتند. طول روزنه 22.33 و 23.76 ميکرومتر به ترتيب براي H. coronarium و. H. criniferum کاهش يافت، از آنجائي که عرض روزنه با 17.13 و 18.62 ميکرومتر به ترتيب براي H. coronarium و. H. criniferum کاهش يافت. مساحت روزنه 397.11 و 442.83 ميکرومترمربع به ترتيب براي H. coronarium و H. criniferum کاهش يافت. استرس شوري اثرات مثبت روي تراکم روزنه ها (ميکرومتر مربع) داشتند. بيشترين تراکم روزنه ها در گونه H. criniferum در ترازهاي 250 و 300 ميلي مولار شوري به دست آمد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 48 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی