برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  70 , شماره  1 ; از صفحه 31 تا صفحه 41 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل موثر بر استفاده بهره برداران از منابع اطلاعاتي و کانال هاي ارتباطي براي مشارکت در طرح هاي اصلاح و احياي مراتع شهرستان دهگلان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 
چکیده: 

هدف اين تحقيق بررسي عوامل موثر بر استفاده بهره برداران شهرستان دهگلان از منابع اطلاعاتي و کانال هاي ارتباطي براي مشارکت در طرح هاي اصلاحي و احيايي مرتع بود. جامعه آماري مورد نظر در اين تحقيق به تعداد 80 نفر از مرتع داران شهرستان دهگلان بود. حجم نمونه اين تحقيق با استفاده از فرمول کوکران و تطبيق با جدول کرجسي و مورگان، 68 بهره بردار تعيين شد. به منظور انتخاب نمونه ها از روش نمونه گيري تصادفي استفاده شد. ابزار مورد استفاده در اين روش براي گردآوري داده ها و اطلاعات، پرسشنامه بود. روايي پرسشنامه را نظر متخصصان و پايايي آن را ضريب آلفاي کرونباخ تاييد کرد (آلفا بزرگ تر از 0.7). تجزيه وتحليل داده ها به وسيله نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد. نتايج آمار توصيفي نشان داد که بيشتر بهره برداران بي سواد بودند. بيشتر آن ها از منابع اطلاعاتي و کانال هاي ارتباطي به ميزان کم استفاده مي کردند. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که سه متغير درآمد، سطح تحصيلات و بعد خانوار در حدود 54 درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين کردند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

احمدی، ف.، و حیدری، ق.، و شفیعی، ف. (1396). بررسی عوامل موثر بر استفاده بهره برداران از منابع اطلاعاتی و کانال های ارتباطی برای مشارکت در طرح های اصلاح و احیای مراتع شهرستان دهگلان. مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران), 70(1), 31-41. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298738Vancouver : کپی

احمدی فرزاد، حیدری قدرت اله، شفیعی فاطمه. بررسی عوامل موثر بر استفاده بهره برداران از منابع اطلاعاتی و کانال های ارتباطی برای مشارکت در طرح های اصلاح و احیای مراتع شهرستان دهگلان. مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران). 1396 [cited 2021July26];70(1):31-41. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298738IEEE : کپی

احمدی، ف.، حیدری، ق.، شفیعی، ف.، 1396. بررسی عوامل موثر بر استفاده بهره برداران از منابع اطلاعاتی و کانال های ارتباطی برای مشارکت در طرح های اصلاح و احیای مراتع شهرستان دهگلان. مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران), [online] 70(1), pp.31-41. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298738. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 58 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی