برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  72 , شماره  2 ; از صفحه 251 تا صفحه 259 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثيرتجويز خوراکي و تزريقي عصاره گياه سرخارگل (Echinacea purpurea) بر برخي شاخصهاي خوني و ايمني ماهي کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 
چکیده: 

زمينه مطالعه: محرک هاي ايمني با منشأ گياهي در آبزي پروري داراي مزاياي زيادي نسبت به واکسن ها و آنتي بيوتيک درماني هستند.هدف: در اين تحقيق اثر تجويز خوراکي و تزريقي سرخارگل (Echinacea purpurea) بر برخي پارامترهاي ايمني و خوني ماهي کپور علفخوار ارزيابي شد. روش کار: بدين منظور 240 عدد ماهي آمور به چهار گروه در سه تکرار تقسيم شدند. تيمار اول عصاره اکيناسه را به ميزان 400 mg/kg.b.w به روش i.p دريافت نمودند. تيمار دوم ميزان 0.5% پودر سرخارگل در خوراک روزانه خود دريافت نمودند. تيمار سوم و چهارم نيز بترتيب، به عنوان کنترل تزريقي و کنترل خوراکي در نظر گرفته شدند. ماهي ها به مدت 40 روز نگهداري شده و در روزهاي صفر، 10، 20، 30 و 40 از ماهي ها خونگيري شده و شاخص هاي ايمني سرم شامل: ميزان فعاليت لايزوزيم، قدرت باکتري کشي، فعاليت کمپلمان و احياي نيتروبلوتترازوليوم (NBT) و شاخص هاي خوني شامل: هماتوکريت، هموگلوبين، تعداد گلبول هاي قرمز و تعداد و نسبت گلبول هاي سفيد بررسي گرديدند. در روز 40 تيمارها با باکتري آئروموناس هيدروفيلا مواجهه داده شدند. نتايج: نتايج نشان داد که ميزان فعاليت لايزوزيم سرم، قدرت باکتري کشي سرم، فعاليت کمپلمان و احياي NBT در تيمار تزريقي افزايش معني داري نسبت به تيمار شاهد داشت (p<0.05)درحاليکه در تيمار خوراکي افزايش قدرت باکتري کشي سرم و احياي NBT در روز 30 و 40 مشاهده گرديد (p<0.05) پارامترهاي خوني مرتبط به گلبول هاي قرمز در هيچکدام از تيمارها تفاوت معني داري را نشان ندادند (p>0.05) ، ليکن تعداد لوکوسيت ها و نسبت هتروفيل ها در تيمار تزريقي افزايشي را نسبت به تيمار شاهد نشان دادند (0.05>p). تلفات بعد از چالش در تيمار تزريقي کاهش معني داري نسبت به تيمار کنترل داشت. نتيجه گيري نهايي: عصاره سرخارگل به عنوان کانديدي براي تحريک ايمني غير اختصاصي ماهي مناسب به نظر مي رسد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

علیشاهی، م.، و مصباح، م.، و شیرالی، ط. (1396). مقایسه تاثیرتجویز خوراکی و تزریقی عصاره گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea) بر برخی شاخصهای خونی و ایمنی ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella). مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), 72(2), 251-259. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298713Vancouver : کپی

علیشاهی مجتبی، مصباح مهرزاد، شیرالی طاهره. مقایسه تاثیرتجویز خوراکی و تزریقی عصاره گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea) بر برخی شاخصهای خونی و ایمنی ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella). مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران). 1396 [cited 2021May12];72(2):251-259. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298713IEEE : کپی

علیشاهی، م.، مصباح، م.، شیرالی، ط.، 1396. مقایسه تاثیرتجویز خوراکی و تزریقی عصاره گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea) بر برخی شاخصهای خونی و ایمنی ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella). مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), [online] 72(2), pp.251-259. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298713. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 101 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی