نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1393 , دوره  6 , شماره  14 ; از صفحه 615 تا صفحه 634 .
 
عنوان مقاله: 

نگاشت ادراكي روابط علي ميان فعاليت هاي مديريت زنجيره تامين، توانمندسازها و عملكرد زنجيره تامين با رويكرد فازي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است