برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  71 , شماره  3 ; از صفحه 365 تا صفحه 371 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي غلظت بيومارکر Pro-brain natriuretic peptide در بيماري دريچه اي قلبي و تعيين شدت بيماري بر اساس آن در سگ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش داخلی دام‌های کوچک، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه مطالعه: در طي ساليان گذشته ارزيابي عملکرد قلب با استفاده از معاينه باليني،الکتروکارديوگرافي (electrocardiography)، راديوگرافي (radiography) واکوکارديوگرافي (echocardiography) انجام مي گرفته است. در طي پانزده سال گذشته استفاده از بيومارکرهاي قلبي (cardiac biomarker) از جمله تروپونين (troponin) و ناتريورتيک پپتيدها (natriuretic peptide) نقش مهمي را در تشخيص و پيگيري بيماري هاي قلبي در طب انساني بر عهده داشته است. در طب حيوانات کوچک نيز استفاده از اين بيومارکر ها مي تواند کمک شاياني در تشخيص بيماري هاي قلبي کند. هدف: هدف از اين مطالعه ارزيابي غلظت بيومارکر pro-brain natriuretic peptideا(NT-pro BNP) در بيماري دريچه اي قلبي (valvular disease) و تعيين شدت بيماري براساس آن مي باشد. روش کار: اين مطالعه بروي ?? قلاده سگ مبتلا به بيماري مزمن دريچه اي (chronic valvular disease) انجام شد. سگ هاي ارجاعي به بيمارستان حيوانات کوچک را ابتدا مورد معاينه باليني قرار داده و در صورت تشخيص بيماري قلبي، نمونه خون بيمارجهت سنجش NT-pro BNP گرفته شد. سپس بيمار را جهت انجام راديوگرافي و اکوکارديوگرافي به بخش راديولوژي ارجاع داده پس از ثبت کليه يافته ها و سنجش وثبت غلظت هاي به دست آمده NT-pro BNP، اقدام به تفسير و بررسي نتايج گرديد. نتايج: سطح سرمي بيومارکر NT-pro BNP در سگ هاي بيمار نسبت به گروه شاهد به طور معني داري افزايش پيدا کرده از طرفي اين اختلاف سطح در سگهاي گروه B2 نسبت به گروه C نيز معني دار مي باشد. سه گروه مورد مطالعه با سطح اطمينان 95% اختلاف آماري معني داري با يکديگر در سطح متغير «NT-pro BNP» دارند (0.001>p). سطح سرمي اين بيومارکر با نسبت دهليز چپ به آئورت (Left Atrium/Aorta) نيز بررسي شد و مشخص گرديد که در گروه B2 و C، دو متغير «نسبت دهليز چپ به آئورت» و «NT-pro BNP» در سطح خطاي کوچک تر از 0.05 و اطمينان 95%، با يکديگر همبستگي مثبت و معني دار دارند. نتيجه گيري نهايي: با توجه به غلظت هاي به دست آمده از بيومارکر NT-pro BNP و اختلاف معني دار ميزان اين بيومارکر بين گروه بيمار و شاهد و ارتباط معني دار آن با نسبت دهليز چپ به آئورت (LA/AO) استفاده از اين بيومارکر مي تواند در تشخيص بيماري و همچنين تعيين شدت آن کمک کننده باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 134
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی