نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1390 , دوره  - , شماره  79 ; از صفحه 1 تا صفحه 23 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين الگوي كشت بهينه محصولات زراعي با تاكيد بر حداكثر كردن منافع اجتماعي و واردات خالص آب مجازي: مطالعات موردي: منطقه ورامين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است