برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  71 , شماره  3 ; از صفحه 329 تا صفحه 334 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه شيوع ژنهاي کد کننده پروتئينهاي متصل شونده به کلاژن (cna) و فيبرونکتين (fnb) در جدايه هاي استافيلوکوکوس آرئوس بدست آمده از مواد غذايي و موارد درمانگاهي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 
چکیده: 

زمينه مطالعه: استافيلوکوکوس آرئوس (S. aureus) ژنهاي حدت متنوعي دارد که در بروز عفونتهاي ناشي از اين عامل نقش دارند. هدف:هدف از اين تحقيق، بررسي فراواني ژنهاي مربوط به عوامل چسبان پروتئين متصل شونده به کلاژن (cna) و پروتئين متصل شونده به فيبرونکتين (fnb) در جدايه هاي استافيلوکوکوس ارئوس حاصل از مواد غذايي و عفونتهاي درمانگاهي بود. روشکار: در محدوده زماني سالهاي 1392-1389، تعداد 38 جدايه استافيلوکوکوس آرئوس از نمونههاي درمانگاهي و 32 جدايه نيز از نمونههاي مواد غذايي جداسازي و جمعآوري گرديد. تمام جدايه ها با روشهاي بيوشيميايي شناساييشده و مورد استخراج DNA قرار گرفتند. صحت استخراج DNA با تکثير ژن aroA به وسيله PCR در هر يک از جدايه ها مورد تاييد قرار گرفت و سپس حضور ژنهاي cna و fnb در DNA هر يک از جدايه ها با PCR به کمک پرايمرهاي اختصاصي اين ژنها رديابي شد. نتايج: نتايج نشان داد از ميان 38 جدايه بهدستامده از نمونه هاي درمانگاهي تعداد 15 (39.5%) و 32 (84.2%) جدايه و از ميان 32 جدايه با منشأ مواد غذايي تعداد 10 (31.2%) و 16 (50%) جدايه بهترتيب واجد ژنهاي cna و fnb بودند. تعداد 13 جدايه درمانگاهي (34.21%) و 6 جدايه با منشأ مواد غذايي (18.7%)، واجد هر دو ژن چسبان cna و fnb بودند و تعداد 4 جدايه درمانگاهي (10.5%) و 12 جدايه با منشأ مواد غذايي (37.5%) فاقد هر دو ژن بودند. نتيجه گيري نهايي: با توجه به نتايج حاصل از اين مطالعه ميتوان گفت، اگرچه اين عوامل چسبان در همه جدايه هاي درمانگاهي استافيلوکوکوس اورئوس بيان نميشوند، اما شيوع آنها بالا بوده و ممکن است، استفاده از فراورده اين دو ژن در واکسنهاي ضد اين عامل در جلوگيري از عفونتهاي حاصل از اين باکتري موثر واقع شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 56 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی