برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  72 , شماره  1 ; از صفحه 43 تا صفحه 52 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر سطوح مختلف پروبيوتيک لاکتوباسيلوس کازئي (Lactobacillus casei) بر عملکرد رشد و فعاليت آنزيمهاي گوارشي ماهي شيربت (Barbus grypus)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 
چکیده: 

زمينه مطالعه: باکتري هاي اسيد لاکتيک، متداول ترين نوع باکتري هايي هستند که به عنوان پروبيوتيک در آبزي پروري استفاده مي شوند.هدف: در اين مطالعه اثرات سطوح مختلف باکتري پروبيوتيکي لاکتوباسيلوس کازئي بر عملکرد رشد و فعاليت آنزيم هاي گوارشي بچه ماهيان شيربت ارزيابي شد. روش کار: تعداد 480 قطعه بچه ماهي شيربت با وزن حدود 40 گرم به چهار تيمار (در سه تکرار) به صورت تصادفي تقسيم گرديدند. تيمار A, B و به ترتيب با جيره غذايي حاوي، 5´106 CFU g-1، 5´107 CFU g-1، 5´108 CFU g-1به مدت 60 روز غذادهي شدند. گروه شاهد با جيره فاقد باکتري تغذيه گرديد. پس از اتمام دوره، تيمارها به مدت 15 روز با غذاي فاقد پروبيوتيک غذادهي گرديدند. شاخص هاي رشد و آنزيم هاي گوارشي در روزهاي صفر، 30، 60، 75 مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج: ضريب رشد ويژه، ميزان رشد روزانه و ميزان رشد نسبي، در غلظت B پس از 30 روز از شروع آزمايش، بهبود قابل توجهي پيدا کردند که با گروه کنترل اختلاف معني داري داشت (0.05). فعاليت آنزيم کيموترپسين در تيمار B پس از 30 روز و همچنين فعاليت آنزيم تريپسين در تيمار C پس از 30 و 60 روز، افزايش معني داري را نسبت به گروه شاهد نشان داد (p<0.05) در بقيه مراحل نمونه گيري و ساير آنزيم ها تفاوت معني داري مشاهده نگرديد (p<0.05) نتيجه گيري نهايي: نتايج نشان داد که ميزان 107× 5 کلني در گرم پروبيوتيک لاکتوباسيلوس کازئي در هر گرم خوراک براي دوره 30 روزه و ميزان 108×5 کلني در گرم آن براي دوره 60 روزه پرورش بهترين غلظت محسوب مي شوند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدیان، ت.، و علیشاهی، م.، و تنابنده، م.، و دوس علی، ز.، و جانگران نژاد، ع. (1396). بررسی اثر سطوح مختلف پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی (Lactobacillus casei) بر عملکرد رشد و فعالیت آنزیمهای گوارشی ماهی شیربت (Barbus grypus). مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), 72(1), 43-52. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298612Vancouver : کپی

محمدیان تکاور، علیشاهی مجتبی، تنابنده محمدرضا، دوس علی زینب، جانگران نژاد عبدالحسین. بررسی اثر سطوح مختلف پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی (Lactobacillus casei) بر عملکرد رشد و فعالیت آنزیمهای گوارشی ماهی شیربت (Barbus grypus). مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران). 1396 [cited 2021August04];72(1):43-52. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298612IEEE : کپی

محمدیان، ت.، علیشاهی، م.، تنابنده، م.، دوس علی، ز.، جانگران نژاد، ع.، 1396. بررسی اثر سطوح مختلف پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی (Lactobacillus casei) بر عملکرد رشد و فعالیت آنزیمهای گوارشی ماهی شیربت (Barbus grypus). مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), [online] 72(1), pp.43-52. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298612. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 61 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی