برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  8 , شماره  3 ; از صفحه 119 تا صفحه 136 .
 
عنوان مقاله: 

اکتشافات ژئوشيميايي سنگي انديس پلي متال هفت صندوق (شمال غرب تاکستان)، با تاکيدي بر روش فرکتالي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
 
چکیده: 

انديس اکتشافي هفت صندوق در 25 کيلومتري شمال غرب تاکستان، در پهنه فلززائي سنوزوئيک طارم سفلي واقع شده است. تزريق نفوذي هاي گرانوديوريتي- مونزونيتي به درون مجموعه آتشفشاني- آذرآواري ائوسن سبب ايجاد دگرساني گرمابي گسترده و کاني زائي مس- سرب و نقره بفرم غالب رگچه اي شده است. دگرساني سوپرژن باعث تشکيل کاني هاي ثانويه اکسيدي- هيدروکسيدي (هماتيت، گوتيت)، سولفيدي (کووليت)، سولفاتي (آنگلزيت) و کربناتي (مالاکيت و آزوريت) در زون کاني زائي اکسيدان شده است. در اين محدوده تحليل هاي ژئوشيميايي سنگي به روش هاي مختلف بر روي نتايج آناليز 99ICP-MS نمونه برداشت شده از يک شبکه سيستماتيک انجام گرفت. بر اساس روش هاي غير ساختاري (ضرايب همبستگي، آناليز خوشه اي، آناليز فاکتوري) ? عنصر کانساري و ردياب Cu، Pb، Ag، Au، Cd و As آنومالي نشان دادند در حاليکه روش هاي ساختاري (فرکتالي عيار- مساحت) گوياي اين واقعيت هستند که 3 عنصر Cu، Pb و Ag از بين عناصر نامبرده داراي آنومالي واقعي بوده و بقيه عناصر به عنوان آنومالي کاذب در نظر گرفته مي شوند. ماحصل اين تحقيق نشانگر توانمندي روش هاي فرکتالي در تعيين حد آستانه اي دقيق و کاهش مساحت آنومالي ها در مقايسه با روش هاي غير ساختاري مي باشد. طبق تحليل فرکتالي log-log C-A سه زون داراي آنومالي در محدوده هفت صندوق تعيين شد: زون 1) با آنومالي درجه دو عناصر Cu و Ag، زون 2) با آنومالي درجه دو Cu و زون 3) با آنومالي درجه دو Cu و درجه سه pb.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 63 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی