برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  8 , شماره  3 ; از صفحه 62 تا صفحه 83 .
 
عنوان مقاله: 

بازانديشي در مفاهيم مرتبط با فرآيندهاي رشد و اشکال سکونتي در مناطق کلانشهري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
 
چکیده: 

کلانشهرها تحت تاثير عوامل بيروني و دروني به سوي نواحي پيراموني خود گسترش مي يابند و در اين روند منجر به شکل گيري اشکال سکونت و فعاليت با ويژگي هاي مختص به خود مي شوند که شناخت آن از جمله وظايف برنامه ريزان شهري محسوب مي شود. در اين نوشتار به دسته بندي مفاهيم مرتبط با فرآيندهاي فضايي رشد و اشکال سکونتي در مناطق کلانشهري مبادرت شد. تحقيق حاضر از سنخ تحقيقات توصيفي- تحليلي و از آنجا که در پي کشف و شناسايي متغيرهاي مهم و طبقه بندي آن ها و در برخي موارد ارتباط الگوها با يکديگر است با تحقيقات اکتشافي سنخيت پيدا مي کند. نتايج تحقيق نشان مي دهد که در ميان مفاهيم مورد بررسي، هاله هاي کلانشهري بيش از ديگر اشکال ويژگي تنوع (کاربري زمين، ساختارهاي قومي، اجتماعي و اقتصادي) به خود مي گيرند. هم چنين الگوي سکونتگاهي فراشهر و شهرهاي لبه اي محصول شهرنشيني در کشورهاي پيشرفته محسوب مي شوند، ضمن آنکه توجه به سطوح کلان، مياني و خرد جامعيت بيشتري را به منظور بررسي فرآيند پادشهرنشيني به دست مي دهد. در ناحيه پيراشهري نيز غالبا رقابتي حذفي بين شهر و روستا صورت مي گيرد که تداوم چنين روندي به زيان روستا و تخريب اراضي کشاورزي منجر مي شود. در انطباق با وضعيت و شرايط ايران به نظر مي رسد بتوان چنين محيط هايي را «عرصه هاي نه شهر و نه روستا» ناميد. در مجموع توجه به معيارهاي کالبدي در بررسي و دسته بندي فرآيندهاي رشد و اشکال سکونتي ناکافي به نظر مي رسد، زماني چنين مطالعه اي کامل تر مي شود که معيارهاي کالبدي با معيارهاي کارکردي، به ويژه جريان هاي روستايي شهري و تبلور آن در پيوندهاي روستايي شهري تکميل شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 48 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی