نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير مواد افزودني ضدانعقاد و مقدار sic بر خواص ديرگدازهاي ريختني كم سيمان داراي سيستم نوساني در سيستم al2o3-sic

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است