نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  19 , شماره  2 ; از صفحه 189 تا صفحه 198 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط ميان خودمديريتي و کيفيت زندگي در بيماران مبتلا به صرع مراجعه کننده به انجمن صرع ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: خودمديريتي عاملي مهم در فرآيند درمان و کنترل بيماري صرع است که مي تواند بر کيفيت زندگي بيماران نيز تاثير زيادي بگذارد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط ميان خودمديريتي و کيفيت زندگي در بيماران مبتلا به صرع مراجعه کننده به انجمن صرع ايران انجام شد.روش کار: روش پژوهش حاضر از نوع توصيفي تحليلي است. جامعه هدف شامل تمام بيماران مبتلا به صرعي بود که در سال 1394 عضو انجمن صرع ايران بودند و بيماري آنها قبلا توسط پزشک تاييد شده بود. 162 نفر از اين بيماران به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و به پرسش نامه مولفه هاي دموگرافيک، کيفيت زندگي بيماران مبتلا به صرع و خودمديريتي صرع پاسخ دادند. داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه 17 و آزمون هاي همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام تحليل شدند.يافته ها: نتايج نشان داد بين خودمديريتي به صورت کلي و مولفه هاي مديريت دارو، مديريت اطلاعات، مديريت امنيت، مديريت تشنج و مديريت سبک زندگي با کيفيت زندگي رابطه مثبت و معناداري از لحاظ آماري وجود دارد (p<0.05). همچنين نتايج رگرسيون گام به گام نشان داد مديريت تشنج و مديريت امنيت توانستند 20.4 درصد از تغييرات متغير کيفيت زندگي را پيش بيني و تبيين کنند که نشان از تاثير خودمديريتي در کيفيت زندگي بيماران مبتلا به صرع مي باشد.نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي پژوهش به نظر مي رسد که مي توان با افزايش خودمديريتي و ارتقاي کيفيت زندگي در روند بهبود و کنترل بيماري بيماران مبتلا به صرع گام هاي موثري برداشت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شاه حمزه، م.، و فصیحی هرندی، ط.، و کبیر، ک.، و منتظری، ع.، و اسدی شوکی، م.، و ساعی، و. (1396). ارتباط میان خودمدیریتی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به صرع مراجعه کننده به انجمن صرع ایران. سلامت و مراقبت, 19(2), 189-198. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298451Vancouver : کپی

شاه حمزه مریم، فصیحی هرندی طیبه، کبیر کوروش، منتظری علی، اسدی شوکی مونس، ساعی ویدا. ارتباط میان خودمدیریتی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به صرع مراجعه کننده به انجمن صرع ایران. سلامت و مراقبت. 1396 [cited 2022May27];19(2):189-198. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298451IEEE : کپی

شاه حمزه، م.، فصیحی هرندی، ط.، کبیر، ک.، منتظری، ع.، اسدی شوکی، م.، ساعی، و.، 1396. ارتباط میان خودمدیریتی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به صرع مراجعه کننده به انجمن صرع ایران. سلامت و مراقبت, [online] 19(2), pp.189-198. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298451. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 278 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی