برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  4 , شماره  1 ; از صفحه 70 تا صفحه 81 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي کيفيت آب هاي بطري شده مصرفي ايران در سال 1394

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات فناوری‌های زیست محیطی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران
 
چکیده: 

زمينه وهدف: رشد جمعيت و محدوديت دسترسي به آب شيرين و نياز به استفاده از آب هاي بطري شده، ضرورت بررسي کيفيت شيميايي و ميکروبي اين آب ها را تشديد مي کند. هدف از اين مطالعه، بررسي کيفيت شيميايي و ميکروبي آب هاي بطري شده موجود در چند برند مصرفي در سطح کشور بود.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي- مقطعي مي باشد که در مراحل انجام آن ابتدا 6 برند از آب هاي بطري شده موجود شناسايي شده و سپس نمونه گيري به صورت تصادفي انجام گرفت. سپس پارامترهاي کيفي شيميايي و باکتريولوژيک آب شرب شامل کلرايد، نيترات، منيزيم، کلسيم، سختي کل، سديم، نيتريت،
pH، TDS، EC، فلورايد، کليفرم کل و کليفرم مدفوعي در اين نمونه ها بررسي شد. ميانگين مقادير هر مشخصه، با استاندارد و با مقادير درج شده بر روي برچسب نمونه ها مقايسه گرديد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS، آمار توصيفي و آزمون آناليز واريانس يکطرفه (p<0.05) صورت گرفت.
يافته ها: نتايج تحقيق نشان داد که تعداد باکتري هاي گروه کليفرم کل و کليفرم مدفوعي در هيچ يک از نمونه ها وجود نداشته و
0MPN/cc بوده است. ميانگين غلظت پارامترهاي شيميايي نظير pH، TDS، کلسيم، نيتريت و نيترات در تمامي آبهاي بطري شده مورد بررسي در محدوده استاندارد آب آشاميدني بطري شده و از حداکثر مجاز تعيين شده جهت شرب کمتر بوده است. همچنين در تعدادي از نمونه ها، اختلاف معني داري بين مقادير اندازه گيري شده با مقادير درج شده بر روي برچسب آبهاي بطري شده وجود داشت.
نتيجه گيري: مطابق نتايج استخراج شده، کيفيت شيميايي و ميکروبي آبهاي بطري شده مورد بررسي از نظر استانداردهاي آب شرب قابل قبول مي باشد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 169 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی