برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  14 , شماره  44 ; از صفحه 107 تا صفحه 122 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي توسعه کارست با استفاده از ويژگي هاي هيدروديناميکي و هيدروژئوشيميايي چشمه هاي کارستي در زاگرس (منطقه مورد مطالعه: تاقديس قلاجه و توده پراو بيستون)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار
 
چکیده: 

بررسي خصوصيات هيدروديناميکي و هيدروژئوشيميايي چشمه ها در لندفرم هاي کارستي زاگرس مي تواند راهنماي مناسبي براي تعيين ميزان تکامل کارست باشد. هدف اين پژوهش مقايسه توسعه يافتگي کارست به کمک ويژگي هاي هيدروديناميک، هيدروژئوشيميايي چشمه هاي کارستي در زاگرس چين خورده و زاگرس مرتفع است. در اين تحقيق، منحني فرود هيدروگراف چشمه هاي کارستي، مهمترين اکسيدهاي موجود در سازند هاي آهکي، داده هاي هيدرولوژي چشمه ها، مورد بررسي قرار گرفت. ابتدا با استفاده از نقشه هاي توپوگرافي، زمين شناسي و تصاوير ماهواره اي لندفرم هاي کارستي دو ناحيه شناسايي گرديد. بعد از بررسي ويژگي هاي ژئومورفولوژي کارست و زمين شناسي در دو محدوده، منحني فرود هيدروگراف 4 چشمه در محدوده زاگرس چين خورده و 7 چشمه در محدوده پراو - بيستون محاسبه شد. نتايج نشان دهنده ارتباط نزديک بين ليتولژي و شکستگي ها با رفتار هيدرولوژي سيستم آب زير زميني در زاگرس چين خورده، و عدم ارتباط نزديک بين شکستگي و ليتولژي در سيستم رورانده است. با استفاده از ويژگي هاي هيدروديناميک و منحني فرود چشمه ها، درجه توسعه يافتگي کارست در محدوده پراو- بيستون 5 تا 6 تعيين شد. براي آبخوان کارستي قلاجه درجه توسعه يافتگي کارست 2.5 تا 3 تعيين شد. جريان چشمه ها در پراو – بيستون داراي چند زير رژيم خطي و آشفته است در حالي که در چشمه هاي قلاجه تنها يک زير رژيم يکنواخت است. تجزيه و تحليل آهک هاي دو محدوده و نيز آناليز شيميايي آب چشمه نشان دهنده خلوص بالاي آهک بيستون نسبت به آهک آسماري و در نتيجه وجود جريان انتشاري- مجرايي در بيستون در مقايسه با رژيم انتشاري در آبخوان کارستي قلاجه است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 170
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی