نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  9 , شماره  28 ; از صفحه 73 تا صفحه 84 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تغيير كاربري اراضي شهري در جهت ناپايداري توسعه سكونتگاه هاي شهري (مطالعه موردي: باغشهر مراغه طي سال هاي 1380 تا 1390)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است