برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  15 , شماره  47 ; از صفحه 89 تا صفحه 104 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي و تحليل ابعاد و مولفه هاي تاب آوري شهر کرمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه مراغه
 
چکیده: 

در چند دهه گذشته، جهان نسبت به خطر ها بطور فزاينده ا آسيب پذير شده است. شناخت و کاهش آسيب پذيري شهرها، بويژه در ايران که شهرها بافت نامتجانس و در عين حال کهنه ا دارند، از اهميت فراواني برخوردار است. در سال هاي اخير نهادها و آژانس هاي فعال در زمينه کاهش سوانح، بيشتر فعاليت هاي خود را بر دست يابي به جامعه تاب آور در برابر سوانح متمرکز ساخته اند. هدف از اين مطالعه ارزيابي و سنجش ميزان تاب آوري شهر کرمان بدون در نظر گرفتن مخاطره مي باشد. به اين منظور از 400 کارشناس مشرف بر وضع موجود شهر بااستفاده از نمونه گيري طبقه بندي تصادفي با لحاظ کردن مواردي چون تخصص و شغل، تعداد 40 کارشناس به عنوان نمونه انتخاب شده است. پايايي داده هاي مورد استفاده با بهره گيري از آلفاي کرونباخ به ميزان 0.924 محاسبه شده است. براي نيل به اين هدف از روش تحقيق توصيفي- تحليلي مبتني بر تحليل پرسشنامه بهره گرفته شد و براي تجزيه و تحليل داده ها، از روش هاي آماري ميانه، ميانگين، آزمون K-S و آزمون On sample T-test و رگرسيون گام به گام استفاده شده است. نتايج حاصل از تحليل آماري نشان مي دهد تاب آوري شهر کرمان در همه ابعاد و مولفه ها از نظر کارشناسان پايين تر از سطح مطلوب مي باشد. بطوري که مقدار محاسبه شده تاب آوري کلي جامعه 6.62 کمتر از حد مبنا (3) مي باشد. در نهايت بر اساس آزمون رگرسيون از ميان مولفه هاي تاب آوري شهر کرمان، شاخص نهادي- مديريتي با ضريب بتا 0.282 بيشترين تاثير را بر شاخص هاي تاب آوري شهر کرمان داشته است. سپس به ترتيب شاخص زيرساختي- کالبدي، محيطي، اجتماعي و اقتصادي با ضريب بتا 0.259، 0.230، 0.226 و در انتها شاخص اقتصادي با ضريب بتا 0.216 بيشترين سهم را در تاب آوري شهر کرمان داشته اند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مبارکی، ا.، و لاله پور، م.، و افضلی گروه، ز. (1396). ارزیابی و تحلیل ابعاد و مولفه های تاب آوری شهر کرمان. جغرافیا و توسعه, 15(47), 89-104. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298273Vancouver : کپی

مبارکی امید، لاله پور منیژه، افضلی گروه زهرا. ارزیابی و تحلیل ابعاد و مولفه های تاب آوری شهر کرمان. جغرافیا و توسعه. 1396 [cited 2021July25];15(47):89-104. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298273IEEE : کپی

مبارکی، ا.، لاله پور، م.، افضلی گروه، ز.، 1396. ارزیابی و تحلیل ابعاد و مولفه های تاب آوری شهر کرمان. جغرافیا و توسعه, [online] 15(47), pp.89-104. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298273. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 473 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی