برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  7 , شماره  3 ; از صفحه 89 تا صفحه 106 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقايسه اي ميزان احساس امنيت شهروندان در سال هاي 84 و 93

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

زمينه و هدف: زمينه انجام پژوهش حاضر پروژه اي تحقيقاتي است که در سال 84 توسط يک مرکز پژوهشي معتبر و با موضوع بررسي ميزان احساس امنيت شهروندان خرم آبادي صورت گرفته است و هدف اين تحقيق بررسي مقايسه اي ميزان احساس امنيت شهروندان خرم آبادي، در سال 93 نسبت به سال 84 و انجام پيمايش طولي است.
روش شناسي: اين پژوهش با کمک گرفتن از فنون گردآوري اطلاعات رهيافت کمي (پرسشنامه) از جامعه آماري افراد بالاي 15 سال شهر خرم آباد انجام گرفته است. براي تعيين حجم نمونه از روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي و با کمک گرفتن از فرمول کوکران، تعداد 383 نفر انتخاب و بين اين تعداد پرسشنامه توزيع گرديد و داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار
Spss تحليل شد.
يافته ها: نتايج تحليل داده ها، حاکي از تاييد فرضيه ها در ارتباط با کاهش جرائم و افزايش احساس امنيت شهروندان خرم آبادي در سال 93 نسبت به سال 84 است؛ به طوري که از 27 جرم مورد سنجش، در 25 مورد شهروندان کاهش جرائم و از 18 گويه مربوط به احساس امنيت در 16 گويه افزايش احساس امنيت اجتماعي در سال 93 نسبت به سال 84 اعلام داشته اند؛ به اين معنا که ميزان جرائم در سال 93 نسبت به سال 84 از ديدگاه شهروندان خرم آبادي کاهش يافته و همچنين ميزان احساس امنيت اجتماعي آن ها در دو دوره زماني نيز افزايش يافته است.
نتيجه گيري: تحليل مقايسه اي بين دو تحقيق، دلالت بر وقوع تغييرات عمده در مساله تحقيق به صورت طولي دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 61
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی