برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  15 , شماره  1 ; از صفحه 27 تا صفحه 44 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي و اولويت بندي پيامدهاي خشک شدن درياچه اروميه بر وضعيت اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي (مطالعه موردي: مناطق روستايي شهرستان ملکان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، خوزستان، ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: امروزه مداخلات انسان در طبيعت، وضعيت سامانه ها و زيست سامانه هاي محيطي را دچار اختلال کرده که در نتيجه باعث ايجاد ناهنجاري هايي نظير سيل هاي بي سابقه، طوفان هاي شديد، گرم شدن زمين، مصرف بي رويه ي منابع طبيعي و اخيرا خشک شدن درياچه ها گرديده است. يکي از مهم ترين مخاطره هاي محيطي كه در سالهاي اخير در ايران در حال رخ دادن است، كاهش آب درياچه اورميه مي باشد. اهداف اين مطالعه، بررسي تاثير خشک شدن درياچه اروميه بر وضعيت اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي ساکنان حاشيه ي درياچه، ديدگاه ساکنان در رابطه با عوامل موثر بر خشک شدن درياچه و روش هاي احياي آن و همچنين اولويت بندي پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي بود.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقيقات کاربردي بوده و از منظر جمع آوري داده ها به روش علي-مقايسه اي انجام شده است. داده هاي مورد نياز از نمونه اي به حجم
??? از ساکنان روستاهاي شهرستان ملکان در سال ????با تکميل پرسشنامه، جمع آوري گرديد. در بخش توصيفي از فراواني، درصد تجمعي، واريانس، انحراف معيار و ميانگين استفاده شد. در بخش استنباطي نيز آزمون هاي مقايسه ميانگين، تحليل واريانس و آزمون t به کار گرفته شد. همچنين با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي اولويت پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي درياچه اروميه از نظر ساکنان منطقه مشخص گرديد.
نتايج و بحث: نتايج نشان داد که پس از سال
???? تمامي محصولات به جز محصولات باغي نسبت به دوره قبل با کاهش قابل ملاحظه اي مواجه گرديده اند. ملاحظه ارقام نشان مي دهد که وضعيت اقتصادي کل منطقه نسبت به قبل از سال ???? بدتر شده است. اما ميانگين اين متغير، قبل از سال ???? با دور شدن از درياچه، کاهش و بعد از سال ???? با دور شدن از درياچه، افزايش مي يابد. به عبارت ديگر، وضعيت زيست محيطي قبل از سال ???? با نزديک شدن به سواحل درياچه اروميه، ولي پس از سال ???? با دور شدن از سواحل، بهبود يافته است. بنابراين به مرور زمان با خشک شدن بيشتر درياچه، ساکنان منطقه در وضعيت بدتري قرار گرفته اند. از نظر ساکنان منطقه، دولت از طريق احداث بزرگراه، ساخت سدها و عدم جلوگيري از احداث چاه هاي غيرمجاز مهمترين نقش را در خشک شدن درياچه داشته است. پاسخگويان انتقال آب به درياچه، رها نمودن آب سدها، بارور نمودن ابرها، استفاده از شيوه هاي بهتر آبياري و نيز کشت محصولات با کارايي بالاي مصرف آب را جهت احياي درياچه ي اروميه پيشنهاد نموده اند. فرايند تحليل سلسله مراتبي نشان داد ساکنان منطقه بيشترين اولويت را به پيامدهاي زيست محيطي خشک شدن درياچه داده و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي در رتبه هاي بعدي قرار دارند.
نتيجه گيري: با توجه به اين که بيش از نيمي از مردم، رها ساختن آب سدها را عامل موثري در احياي درياچه بيان نموده اند، بنابراين علي رغم کاهش سطح درآمد آن ها، تمايل به احياي درياچه براي آن ها اولويت بيشتري دارد. در اولويت بودن پيامدهاي زيست محيطي خشک شدن درياچه نسبت به پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي حاکي از آن است که پيامد زيست محيطي درياچه به حد هشدار دهنده اي رسيده است. اما از طرف ديگر، اين انگيزه را هم در سياستگذاران ايجاد مي نمايد که براي احياي درياچه اروميه با در نظر گرفتن اين اولويت مهم، برنامه ريزي نمايند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نیکجو، ب.، و عبدشاهی، ع.، و یزدان پناه، م. (1396). بررسی و اولویت بندی پیامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه بر وضعیت اقتصادی, اجتماعی و زیست محیطی (مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان ملکان). علوم محیطی, 15(1), 27-44. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298188Vancouver : کپی

نیکجو باقر، عبدشاهی عباس، یزدان پناه مسعود. بررسی و اولویت بندی پیامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه بر وضعیت اقتصادی, اجتماعی و زیست محیطی (مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان ملکان). علوم محیطی. 1396 [cited 2021May11];15(1):27-44. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298188IEEE : کپی

نیکجو، ب.، عبدشاهی، ع.، یزدان پناه، م.، 1396. بررسی و اولویت بندی پیامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه بر وضعیت اقتصادی, اجتماعی و زیست محیطی (مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان ملکان). علوم محیطی, [online] 15(1), pp.27-44. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298188. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 460 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی