برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  15 , شماره  1 ; از صفحه 103 تا صفحه 114 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير امواج اولتراسونيک بر ميزان کليفرم کل و Escherichia coli در لجن فاضلاب شهري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: تصفيه لجن تصفيه خانه هاي فاضلاب يکي از مشکل ترين فرآيندهاي تصفيه و چالشي اساسي براي متخصصين و مسئولان مي باشد. مهمترين شاخص وجود عوامل بيماري زا در لجن و فاضلاب کليفرم ها مي باشند. امواج اولتراسوند در فرکانس هاي 20 تا 200 کيلو هرتز و سطوح بالاي انرژي يکي از روش هاي جديد جهت گندزدايي در تاسيسات فاضلابي هستند. هدف از انجام اين تحقيق، تعيين اثر سيستم انتشار امواج اولتراسونيک با طول موج پايين جهت حذف کليفرم کل وEscherichia coli از لجن و تعيين محدوده بهينه پارامترهاي راهبري در استفاده از روش اولتراسونيک مي باشد.
مواد و روش ها: اين تحقيق يک مطالعه توصيفي تحليلي است که به صورت ناپيوسته و در مقياس آزمايشگاهي انجام شد. بر اين اساس طي دو فصل تابستان و پائيز سال 1394، تعداد 12 نمونه با فاصله زماني 15 روزه از لجن تصفيه خانه فاضلاب جنوب تهران برداشت و تاثير چگالي اولتراسوند (
0.375، 0.75، 1، 1.3 و 2.5) بر حسب وات بر ميلي ليتر و زمان (1، 5، 10، 15 و 30) بر حسب دقيقه بر ميزان کليفرم کل و Escherichia coli لجن بررسي شد. دستگاه اولتراسونيك مورد استفاده در اين تحقيق، از گونه پروبي با بيشينه توان خروجي 750 وات و با فرکانس ثابت راهبري 20 کيلوهرتز بود. کليه آزمايش هاي ميکروبي به روش MPN در چند مرحله احتمالي، تائيدي و تکميلي به روش 15 لوله اي انجام گرديد و واحد به صورت MPN در 100 ميلي ليتر گزارش گرديد. اين آزمايش ها در محل آزمايشگاه نانو و آب و فاضلاب دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران و بر اساس آزمايش شماره 9221 کتاب روش هاي استاندارد براي آزمايشات آب و فاضلاب انجام گرفت.
نتايج و بحث: امواج اولتراسونيک با تخريب ديواره هاي سلولي عوامل بيماري زا، ويروس ها و ميکروب ها و از هم پاشيدن اين عوامل بيماري زا موجب گندزدايي جريان لجن مي گردند. از سوي ديگر دماي بالاي ايجاد شده در اثر پديده کاويتاسيون نيز مي تواند به صورت موضعي موجب از بين رفتن عوامل بيماري زا گردد. به نظر مي رسد که نيروي هيدروديناميکي بالا و دماي بالاي موضعي ايجاد شده مهمترين مکانيسم هاي تاثيرگذار در فرآيند گندزدايي لجن بر اثر اعمال امواج اولتراسونيک مي باشند. نتايج اين تحقيق نشان داد که با افزايش زمان و افزايش چگالي اولتراسوند، ميزان حذف کليفرم کل وEscherichia coli افزايش مي يابد. همچنين، زمان سونيفيکاسيون بهينه برابر 30 دقيقه و چگالي اولتراسوند بهينه برابر با 2.5 وات بر ميلي ليتر در فرکانس 20 کيلوهرتز، بدست آمد. ميزان حذف کليفرم کل و Escherichia coli در اين شرايط بيش از 99 درصد و معادل2 log بوده است.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج بدست آمده از اين تحقيق، استفاده از امواج اولتراسوند تاثير قابل توجهي بر قابليت حذف کليفرم کل و Escherichia coli داشته و مي تواند به عنوان گزينه مناسبي براي تثبيت و گندزدايي لجن به کار رود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 296
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی