برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تير 1396 , دوره  27 , شماره  150 ; از صفحه 46 تا صفحه 53 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه دانسيته معدني استخوان در زنان با و بدون سنگ كليه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: استئوپروز يك بيماري استخواني است كه باعث كاهش قدرت استخوان و افزايش خطر شكستگي مي شود. شواهدي از همراهي بين سنگ كليه با كاهش دانسيته استخوان و استئوپروز وجود دارد. هدف از اين مطالعه، مقايسه دانسيتومتري استخواني در زنان مبتلا به سنگ كليه با زنان بدون سنگ است.
مواد و روش ها: مطالعه مقطعي- توصيفي بر روي مراجعه كنندگان به مراكز درماني شهر ساري در سال 95-1394 انجام شد. 120 زن واجد شرايط در دو گروه مساوي داراي سنگ كليه و بدون آن از نظر خصوصيات دموگرافيك، انتروپومتريك، بيوشيمي و يافته هاي دانسيتومتري مقايسه شدند. متغيرهاي كمي با آزمون t-test و متغيرهاي كيفي توسط آزمون كاي دو(chi-square) به وسيله نرم افزار -19 SPSS بين دو گروه مقايسه گرديد.
يافته ها: ميانگين سن شركت كنندگان 6.8±53.64 سال بود و 77 نفر (64.2 درصد) آنان يائسه بودند (39 زن مبتلا به سنگ كليه و 38 زن غيرمبتلا). فراواني سابقه فاميلي سنگ كليه و دفع ادراري كلسيم در زنان داراي سنگ كليه به طور واضحي از گروه بدون سنگ بيش تر بود ( P=0.00و P=0.002). ميانگين دانسيته استخواني در ناحيه كمر در گروه سنگ كليه 0.17±0.851 و در گروه بدون سنگ 0.13±0.946 گرم بر سانتي متر مربع بود (P=0.001). اين مقادير در نواحي گردن فمور در دو گروه به ترتيب 0.10±0.748 و 0.13±0.815 (P=0.003) و در كل هيپ 0.13±0.891 و 0.10±0.965 (P=0.001) بود.
استنتاج: به نظر مي رسد وجود سنگ كليه و دفع بالاتر كلسيم ادراري با دانسيته استخواني پايين تر همراهي دارد و لذا پيشنهاد مي شود در بيماران مبتلا به سنگ كليه و دفع بالاي كلسيم ادراري، بررسي استوپروز زودتر انجام گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 134
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی