برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  15 , شماره  1 ; از صفحه 61 تا صفحه 76 .
 
عنوان مقاله: 

تخمين آلودگي فلزات سنگين رسوبات تالاب پريشان با استفاده از شاخص هاي سنجش آلودگي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: تا?ب پريشان از جمله اكوسيستم هاي با ارزش جهان است كه از نظر اكولوژيكي داراي اهميتبسزايي دارد و در چند سال اخير به دليل خشکسالي هاي پي در پي به صورت کامل خشک شده است. فلزات سنگين از جمله مهمترين منابع آلاينده محيط زيست به شمار مي روند که زمان ماندگاري آنها در رسوبات بسيار زياد است. همچنين اين فلزات اثرات زيان آوري بر اکوسيستمهاي آبي دارند و رسوبات هم به عنوان منشأ و هم به عنوان محلي براي ذخيره اين عناصر محسوب مي شوند. از اينرو کسب اطلاعات درباره اين فلزات مهم است.
مواد و روش ها: هدف از اين پژوهش برآورد آلودگي رسوبات تالاب پريشان به فلزات سنگينمس، آهن، منگنز و روي با استفاده از شاخص غني سازي، شاخص انباشت ژئوشيميايي، درجه آلودگي و شاخص جامع فاكتور آلودگي است. در اين بررسي، تعداد
?? نمونه رسوب با وزن ??? گرم از منطقه به صورت سيستماتيك برداشتشد و پس از هضم اسيدي و فيلتر کردن براي قرائت غلظت فلزات سمي آزاد شده در هر نمونه، از دستگاه جذب اتمي شعله مدل AAS كمپاني ترمو انگلستان استفاده شد. در اين تحقيق به دليل عدم وجود استاندارد خاص براي آلودگي خاك در كشورمان، از استانداردهاي موجود در ديگر كشورها استفاده شد. ميانگين غلظت فلزات مورد بررسي در منطقه کمتر از حداكثر غلظت (mg/kg) قابل قبول براي كشورهاي لهستان، كانادا و استراليا است.
نتايج و بحث: ميزان تغييرات خصوصيات
pH و هدايت الکتريکي (Ec) به ترتيب در دامنه 7.2-7.9 و 2.4-34 محاسبه شد و غلظت فلزات سنگين نيز بر حسب ميلي گرم بر کيلوگرم در بيشتر نمونه ها به ترتيب فراواني شامل منگنز (18.2-71.3)، آهن (6.3-26.4)، روي (3.8-15.2)، مس (3.5-13.8) به دست آمد. غلظت زمينه براي فلزات منگنز، مس، آهن و روي به ترتيب 950، 50، 41000 و 75 ميلي گرم بر كيلوگرم به دست آمد. شاخص هاي زمين انباشتگي، فاكتور آلودگي و شاخصجامع فاكتور آلودگي براي تعيين ميزان آلودگي منطقه استفاده شدند که شاخص زمين انباشتگيبراي همه فلزات کمتر از صفر به دست آمد كه نشان دهنده غيرآلوده بودن منطقه است، در ادامه شاخص فاكتور آلودگي براي اكثر نمونهها در طبقه بدون آلودگي قرار گرفت، و فاكتور آلودگي براي تمام فلزات مورد بررسي مقداري کمتر از يک را نشان داد به طوري كه تمام داده ها در طبقه بدون آلودگي قرار گرفتند. همچنين نتايج نشان داد كه عناصر منگنز، مس، آهن و روي منشأ زمين شناسي و كشاورزي دارند و غلظت فلزات در خاك به منشأ طبيعي آنها ارتباط داده شد.
نتيجه گيري: در نهايت مي توان بيان کرد كه منطقه مورد بررسي کمترين ريسك آلودگي را نسبت به فلزات سنگين دارد. در واقع مي توان گفت كه فلزات مس، آهن، منگنز و روي در اينمنطقه منشأ زمين شناسي دارند و در طي فرايندهاي طبيعي زمين شناسي و از طريق چشمه هاي ورودي به اين تالاب تغيير مي کنند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 72
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی