برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
دي 1395 , دوره  23 , شماره  151 ; از صفحه 21 تا صفحه 30 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير تمرين در آب بر پاسخ هاي ايمني پروتئين هاي CRP و كمپلمان C3 و C4 در بيماران آرتريت روماتوئيد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: تمرين ورزشي با بهبود سلامتي در بسياري از جمعيت ها در ارتباط است. به نظر مي رسد كه فعاليت هاي ورزشي در جمعيت مبتلا به آرتريت روماتوئيد (Rheumatoid Arthritis-AR) ممكن است باعث كاهش نشانه هاي اين بيماري شود. هدف تحقيق حاضر بررسي تاثير فعاليت منظم ورزشي بر تغييرات پاسخ ايمني در جمعيت RA است.
روش كار: در اين مطالعه نيمه تجربي كنترل شده،
30 بيمار مبتلا به بيماري RA به طور تصادفي به دو گروه مساوي تمرين هوازي و گروه شاهد، تقسيم شدند. برنامه تمرين ورزشي 8 هفته با شدت 65-75 درصد حداكثر ضربان قلب بيشينه، سه جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 60 دقيقه اجرا شد. نمونه خوني آزمودني ها در سه نوبت 24 ساعت قبل، 24 ساعت بعد و دو ماه بعد از آزمون گرفته شد. مقدار پروتئين واكنشگر-C، پروتئين كمپلمان C3 و C4 با روش هاي استاندارد اندازه گيري شدند. تحليل داده ها در سطح خطاي آلفاي 5 درصد و توسط نرم افزار SPSS نسخه 17 انجام شد.
يافته ها: نتايج نشان داد بعد از
8 هفته تمرين منظم ورزشي كاهش معني داري در مقادير سرمي (p<0.034) CRP و (p<0.002) C4 در گروه تجربي نسبت به قبل از تمرين مشاهده شد، اما در گروه شاهد چنين نبود. همچنين در تحقيق حاضر تغييرات C3 معني دار نبود (p>0.31).
نتيجه گيري: تمرينات منظم ورزشي مي توانند باعث كاهش سطوح شاخص هاي التهابي شوند و در نتيجه نقش به سزايي در پيشگيري و كنترل بيماري هاي قلبي- عروقي در بيماران
RA نيز داشته باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 72
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی