برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر 1395 , دوره  23 , شماره  150 ; از صفحه 57 تا صفحه 66 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي آموزش نوروفيدبك بر كاركردهاي اجرايي (تمركز، طرح ريزي و حافظه فعال) دانش آموزان دختر ابتدايي مبتلا به اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، گروه روانشناسی، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: روش آموزش نوروفيدبک يکي ز روش هاي نسبتا نوين در بهبود کارکردهاي اجرايي افراد مبتلا به اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي است. اين مطالعه با هدف بررسي اثربخشي آموزش نوروفيدبك بر كاركردهاي اجرايي (تمركز، طرح ريزي و حافظه فعال) دانشآموزان دختر ابتدايي مبتلا به اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي انجام شد.
روش كار: پژوهش حاضر به روش نيمه تجربي با طرح پيش آزمون و پس آزمون و با گروه کنترل انجام شد. جامعه پژوهش همه دانش آموزان دختر ابتدايي مبتلا به اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهر قرچك در سال
1394 بودند. در مجموع 30 دانش آموز با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه جايگزين شدند. گروه آزمايش 12 جلسه يک ساعته در معرض آموزش نوروفيدبك قرار گرفت و گروه کنترل در ليست انتظار قرار گرفت. براي اندازه گيري تمركز، طرح ريزي و حافظه فعال به ترتيب از آزمون هاي كامپيوتري CPT، T-London و N-back استفاده شد. داده ها با نرم افزار SPSS-19 و با روش تحليل كوواريانس چندمتغيري تحليل شدند.
يافته ها: نتايج نشان داد ميان گروه هاي آزمايش و كنترل در هر سه متغير تمركز، طرح ريزي و حافظه فعال تفاوت معناداري وجود داشت. به عبارت ديگر آموزش نوروفيدبك به طور معناداري باعث افزايش تمركز، طرح ريزي و حافظه فعال دانش آموزان دختر ابتدايي مبتلا به اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي شده بود (
p<0.001).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين پژوهش مي توان نتيجه گرفت که آموزش نوروفيدبك در افزايش تمركز، طرح ريزي و حافظه فعال دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي موثر است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عاشوری، ج. (1395). اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر کارکردهای اجرایی (تمرکز, طرح ریزی و حافظه فعال) دانش آموزان دختر ابتدایی مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), 23(150), 57-66. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298119Vancouver : کپی

عاشوری جمال. اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر کارکردهای اجرایی (تمرکز, طرح ریزی و حافظه فعال) دانش آموزان دختر ابتدایی مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران). 1395 [cited 2021May13];23(150):57-66. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298119IEEE : کپی

عاشوری، ج.، 1395. اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر کارکردهای اجرایی (تمرکز, طرح ریزی و حافظه فعال) دانش آموزان دختر ابتدایی مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), [online] 23(150), pp.57-66. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298119. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 262 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی