برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  7 , شماره  2 ; از صفحه 57 تا صفحه 82 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه مواجهه با نيروهاي امنيتي و حمايت اجتماعي با ارتکاب سرقت در بين جوانان شهر ياسوج

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه یاسوج
 
چکیده: 

زمينه و هدف: سرقت يکي از باسابقه ترين جرايم بشري است که در جوامع مختلف به شيوه هاي گوناگون ديده مي شود. در اين راستا هدف از انجام اين تحقيق بررسي رابطه مواجهه با نيروهاي امنيتي و حمايت هاي اجتماعي با ارتکاب سرقت در بين جوانان شهر ياسوج است.
روش شناسي: روش انجام پژوهش حاضر، علي- مقايسه اي بوده است که براي انجام تحقيق 120 جوان که به جرم ارتکاب سرقت در زندان شهر ياسوج محبوس بودند و همزمان با آن 120 جوان که مرتکب سرقت نشده و در زندان به سر نمي بردند، به عنوان نمونه مورد مطالعه در نظر گرفته شدند. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته بود که براي تعيين اعتبار آن از اعتبار صوري و اعتبار سازه اي به روش تحليل عاملي و براي تعيين پايايي از همساني دروني به روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است. تجزيه و تحليل داده ها از طريق آمار توصيفي و آمار استنباطي (رگرسيون لجستيک) انجام گرفت.
يافته ها: يافته هاي تحقيق حاکي از آن است که ميانگين احتمال مواجهه با نيروهاي امنيتي در بين افراد عادي برابر با
34.8 و در محکومين به سرقت برابر با 29.6 بوده است؛ هم چنين ميانگين حمايت اجتماعي در بين افراد غير سارق برابر با 70.6 و در محکومين به سرقت برابر با 56.3 بوده است.
نتيجه گيري: نتايج به دست آمده نشان داد، بين احتمال مواجهه با نيروهاي امنيتي، حمايت اجتماعي و ارتکاب سرقت رابطه معني داري وجود دارد. به طوري که در نتيجه احتمال مواجهه با نيروهاي امنيتي براي افراد، احتمال ارتکاب به سرقت آنها نيز کاهش مي يابد و بر عکس؛ هم چنين حمايت هاي اجتماعي سبب کاهش احتمال ارتکاب سرقت مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 53 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی