برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
خرداد 1396 , دوره  27 , شماره  149 ; از صفحه 79 تا صفحه 87 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقاومت آنتي بيوتيكي و شيوع ژن هاي بتالاكتامازي كلبسيلا پنومونيه در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران 1393

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ساری، کیلومتر 18 جاده خزرآباد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: كلبسيلا پنومونيه به عنوان پاتوژن فرصت طلب در بروز عفونت هاي بيمارستاني نقش دارد. اين باكتري غالبا به چندين كلاس از آنتي بيوتيك ها از جمله خانواده بتالاكتام ها مقاومت دارد. اين مطالعه به منظور تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي و شيوع ژن هاي بتالاكتامازي TEM و CTX در ايزوله هاي كلبسيلا پنومونيه جدا شده از بيمارستان هاي آموزشي شهرستان ساري انجام گرفته شده است.
مواد و روش ها: اين مطالعه بر روي 45 ايزوله كلبسيلا پنومونيه كه از نمونه هاي باليني مختلف جمع آوري شده بودند، انجام گرفت. حساسيت ايزوله ها نسبت به آنتي بيوتيك ها با روش انتشار ديسك هاي استاندارد (كربي- بائر) تعيين شد. براي شناسايي ايزوله هاي مولد بتالاكتاماز از روش ديسك تركيبي استفاده شد. براي بررسي وضعيت مقاومت ژن هاي بتالاكتامازي TEM و  CTXاز روش PCR با استفاده از پرايمرهاي اختصاصي انجام گرفت. شاخص هايآماري باكمك نرمافزار SPSS ويرايش 16 محاسبه شد واز تستآماري كايدو برايتحليليافته هااستفاده شد. مقادير P<0.05 معنيدار در نظرگرفته شد.
يافته ها: نتايج به دست آمده نشان داد كه بيش ترين مقدار مقاومت در برابر آنتي بيوتيك هاي سفوتاكسيم (100 درصد) و سفتازيديم (100 درصد) بود، در حالي كه جنتامايسين (63 درصد) بيش ترين مقدار حساسيت را نشان داد. نتايج حاصل نشان داد كه 60 درصد از ايزوله ها، مولد
 ESBLبودند و فراواني ژن هاي TEM و CTX به ترتيب 55 و 45 درصد تعيين گرديد.
استنتاج: نتايج اين مطالعه نشان داد كه ميزان مقاومت دارويي در كلبسيلا پنومونيه تنها در 60 درصد از ايزوله هاي داراي
CTX و TEM مشاهده شده است كه مربوط به ژن هاي كلاس بتالاكتامازي هستند؛ لذا مكانيسم هاي ديگري هم چون افلاكس پمپ ها و تشكيل بيوفيلم در ايجاد مقاومت دارويي نقش به سزايي دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

آهن جان، م.، و نادری، ف.، و سلیمانی، آ. (1396). بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و شیوع ژن های بتالاکتامازی کلبسیلا پنومونیه در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1393. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), 27(149), 79-87. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298079Vancouver : کپی

آهن جان محمد، نادری فاطمه، سلیمانی آریا. بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و شیوع ژن های بتالاکتامازی کلبسیلا پنومونیه در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1393. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه). 1396 [cited 2021May12];27(149):79-87. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298079IEEE : کپی

آهن جان، م.، نادری، ف.، سلیمانی، آ.، 1396. بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و شیوع ژن های بتالاکتامازی کلبسیلا پنومونیه در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1393. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), [online] 27(149), pp.79-87. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298079. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 200 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی