برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
خرداد 1396 , دوره  27 , شماره  149 ; از صفحه 28 تا صفحه 39 .
 
عنوان مقاله: 

اثرات سرب و كادميوم بر بقاء، پيش پراكسيداسيون ليپيدي و ظرفيت آنتي اكسيداني كل در كرم خاكي ايزينيا فتيدا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه مازندران، گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: گسترش روز افزون ورود فلزات سنگين به محيط و تاثير آن ها روي ساختار اجتماع جانداران خاكزي موجب بر هم زدن اكوسيستم خاك مي شود. از سويي ديگر مطالعه پاسخ هاي مولكولي و سلولي بي مهر گان خاكزي به عنوان بيوماركرهايي از سلامت محيط مي تواند اطلاعات مفيدتري در رابطه با اثرات استرس آلاينده ها بر آن ها ارائه دهد. از اين رو هدف مطالعه حاضر بررسي اثرات سرب و كادميوم روي بقاء، توده زيستي و نيز پراكسيداسيون ليپيدي و ظرفيت آنتي اكسيداني كل به عنوان نشانگرهاي فيزيولوژيكي سلول، از گونه Eisenia fetida كرم خاكي بوده است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي تست سميت روي كرم خاكي به روش
Filter paper مطابق دستورالعمل 207 سازمان همكاري اقتصادي و توسعه جهاني (OECD) انجام شد. سطح فعاليت آنتي اكسيدان هاي كل (TAC) و پراكسيداسيون ليپيدي به ترتيب با روش هاي توان آنتي اكسيداني احياي آهن (FRAP) و تيو باربيوتوريك اسيد (TBA) اندازه گيري شدند.
يافته ها: اين مطالعه نشان داد ميزان
LC50 به عنوان نشانگر بقاء براي سرب و كادميوم به ترتيب بر حسب mg/cm2 در بازه زماني 24 ساعته 54.84 و  14.18و در بازه 48 ساعته 34.1 و 8.4 است. هم چنين به طوركلي با افزايش غلظت سرب و كادميوم، ميزان مرگ، كاهش وزن، پراكسيداسيون ليپيدي و ظرفيت آنتي اكسيداني كل افزايش يافت. اين در حالي است كه حساسيت كرم ها به كادميوم نسبت به سرب بيش تر بود (P<0.05).
استنتاج: براساس يافته ها در گونه
E. fetida كرم خاكي در حضور سرب و كادميوم TAC و MDA به طور معني داري افزايش پيدا مي كند. لذا اندازه گيري TAC و MDA مي تواند به عنوان نشانگرهاي فيزيولوژيكي سلول در حساسيت گونه E. fetida كرم خاكي به آلاينده هاي سرب و كادميوم در مديريت منابع آلاينده و سلامت محيط زيست مورد توجه محققين قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سینکاکریمی، م.، و سلگی، ع.، و حسین زاده کلاگر، ا. (1396). اثرات سرب و کادمیوم بر بقاء, پیش پراکسیداسیون لیپیدی و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل در کرم خاکی ایزینیا فتیدا. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), 27(149), 28-39. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298069Vancouver : کپی

سینکاکریمی محمدحسین، سلگی عیسی، حسین زاده کلاگر اباصلت. اثرات سرب و کادمیوم بر بقاء, پیش پراکسیداسیون لیپیدی و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل در کرم خاکی ایزینیا فتیدا. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه). 1396 [cited 2021May13];27(149):28-39. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298069IEEE : کپی

سینکاکریمی، م.، سلگی، ع.، حسین زاده کلاگر، ا.، 1396. اثرات سرب و کادمیوم بر بقاء, پیش پراکسیداسیون لیپیدی و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل در کرم خاکی ایزینیا فتیدا. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), [online] 27(149), pp.28-39. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298069. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 89 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی