نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش حل مساله بر تغييرپذيري سبک شناختي وابسته به زمينه به مستقل از زمينه دانش آموزان متوسطه منطقه هليلان (کهره)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
هدف از انجام اين پژوهش، اثربخشي آموزش از طريق حل مساله بر تغييرپذيري سبک شناختي وابسته به زمينه به مستقل از زمينه دانش آموزان بود. روش تحقيق آزمايشي، با پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماري کليه شامل همه دانش آموزان سال اول متوسطه پسر و دختر منطقه هليلان (کهره) استان ايلام در سال تحصيلي 1393-1392 و روش نمونه گيري به صورت خوشه اي چند مرحله اي بود. نمونه شامل 300 نفر از دانش آموزان بود (163 نفر پسر و 137 دختر) که بعد از مشخص شدن سبک شناختي آنها به صورت جايگزيني تصادفي در چهار گروه 20 نفري (دو گروه آزمايش و دو گروه کنترل) قرار گرفتند. ابزار پژوهش، آزمون تصاوير پنهان ويتکين و همکاران (1971) بود و مداخله آزمايشي براي هر کدام از گروه هاي آزمايش طي 6 اجرا شد و پس از اتمام جلسه هاي آموزشي از هر چهار گروه پس آزمون به عمل آمد. داده ها با استفاده از SPSS21 و آزمون کوواريانس دوراهه و تي همبسته تحليل شدند. نتايج نشان داد که اثربخشي آموزش از طريق حل مساله موجب تغييرپذيري سبک شناختي وابسته به زمينه به مستقل از زمينه دانش آموزان دختر و پسر مي شود؛ بنابراين با به کارگيري روش حل مساله مي توانيم سبک شناختي دانش آموزان را از وابسته به زمينه، به نابسته به زمينه تغيير دهيم.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ایمانی، ص.، و کردنوقابی، ر.، و فرهادی، م.، و جوادی ممتاز، ط. (1396). تاثیر آموزش حل مساله بر تغییرپذیری سبک شناختی وابسته به زمینه به مستقل از زمینه دانش آموزان متوسطه منطقه هلیلان (کهره). پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی), 14(26 (پیاپی 53)), 100-108. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298063Vancouver : کپی

ایمانی صدف، کردنوقابی رسول، فرهادی مهران، جوادی ممتاز طیبه. تاثیر آموزش حل مساله بر تغییرپذیری سبک شناختی وابسته به زمینه به مستقل از زمینه دانش آموزان متوسطه منطقه هلیلان (کهره). پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی). 1396 [cited 2022May21];14(26 (پیاپی 53)):100-108. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298063IEEE : کپی

ایمانی، ص.، کردنوقابی، ر.، فرهادی، م.، جوادی ممتاز، ط.، 1396. تاثیر آموزش حل مساله بر تغییرپذیری سبک شناختی وابسته به زمینه به مستقل از زمینه دانش آموزان متوسطه منطقه هلیلان (کهره). پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی), [online] 14(26 (پیاپی 53)), pp.100-108. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298063. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 160 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی