برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1395 , دوره  8 , شماره  4 ; از صفحه 191 تا صفحه 210 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل موثر بر سرمايه اجتماعي پليس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم انتظامی امین
 
چکیده: 

زمينه و هدف: سرمايه اجتماعي منبعي است که در راستاي دستيابي به اهداف، در اختيار سازمان ها و اشخاص قرار دارد. بنابراين، نقشي مهم و گاهي اوقات ضروري در تشکيل سرمايه اجتماعي و مصرف آن ايفا مي کند. پژوهش حاضر با هدف بررسي سرمايه اجتماعي پليس راهور ناجا از نظر رانندگان شهر تهران انجام شده است.
روش شناسي: تحقيق حاضر يک مطالع? پيمايشي و از نوع کمي است و جامعه آماري اين پژوهش را کليه رانندگان شهر تهران تشکيل مي دهندکه تعداد 384 نفر بر اساس فرمول کوکران با روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي توأم با تصادفي ساده انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و پايايي متغير وابسته 0.761 درصد و ميانگين متغيرهاي مستقل 0.821 درصد مي باشد.
يافته ها و نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که بين سرمايه اجتماعي و اعتماد اجتماعي، مشارکت اجتماعي و تعامل اجتماعي همبستگي معناداري وجود دارد. نتايج کلي تحقيق نشان داد که اعتماد اجتماعي بيشترين تاثير و تعامل اجتماعي کمترين تاثير را در توليد و بازتوليد سرمايه اجتماعي پليس دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی