برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1395 , دوره  8 , شماره  4 ; از صفحه 7 تا صفحه 32 .
 
عنوان مقاله: 

عوامل موثر بر ترس از جرم در مناطق حاشيه اي جنوب شهر تبريز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، مراغه، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: احساس ترس از جرم، پديده اي شايع و يکي از معضلات جوامع نوين است. عواملي از قبيل جنسيت، بي سازماني اجتماعي، نگرش به پليس، کنترل اجتماعي رسمي، محيط زندگي فرد و ... در شکل گيري و تشديد اين پديده اثرگذارند. هدف اساسي پژوهش حاضر، تعيين تاثير بي سازماني اجتماعي، نگرش به پليس، کنترل اجتماعي رسمي و جنس بر ميزان ترس از جرم است.
روش شناسي: روش پژوهش، پيمايشي بوده و ابزار اندازه گيري، پرسشنامه است. جامعه آماري اين پژوهش افراد 65 تا 15 سال ساکن منطقه جنوب شهر تبريز است که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي، به عنوان نمونه انتخاب شده اند. پس از جمع آوري پرسشنامه ها، اطلاعات لازم توسط نرم افزار اس.پي.اس.اس مورد تجزيه وتحليل قرارگرفته است
.
يافته ها: بر اساس نتايج تحقيق، ميانگين احساس ترس از جرم در بين ساکنان مناطق حاشيه اي جنوب شهر تبريز، از مقدار متوسط بالاتر و اين ميزان در بين زنان بيشتر از مردان است. همچنين، نتايج به دست آمده از انجام تحليل رگرسيون چندگانه روي داده ها، نشان مي دهد که ضريب تبيين برابر با
0.405 است، بدين معني که 40 درصد کل تغييرات مربوط به ترس از جرم، ناشي از تغييرات دو متغير مستقلي است که در الگوي نهايي باقي مانده اند.
نتايج: بر اساس نتايج حاصله، متغير وابسته ميزان ترس از جرم، از سه متغير بي سازماني اجتماعي، پيوندهاي محله اي و اعتماد اجتماعي متاثر است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 98
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی