برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي عملکرد تيم احياي بيمارستان شهيد چمران اصفهان در سال 1394

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: يکي از مهم ترين اقدامات جهت نجات جان بيماران دچار Arrest قلبي، انجام عمليات احيا مي باشد. اين مطالعه، با هدف بررسي عملکرد تيم احياي بيمارستان چمران اصفهان انجام شد.
روش ها: اين مطالعه مقطعي، شامل 211 نفر از بيماراني بود که در سال 1394 در بيمارستان يا خارج از آن دچار
Arrest قلبي- تنفسي شده بودند و براي آن ها، احياي قلبي- ريوي (Cardiopulmonary resuscitation يا CPR) شروع شده بود. اطلاعات احياي بيماران از روي چک ليست از پيش تهيه شده، تکميل گرديد.
يافته ها: در اين مطالعه، 211 نفر بيمار شامل 140 نفر (66.35 درصد) مرد و 71 نفر (33.65 درصد) زن مورد بررسي قرار گرفتند. شاخص هاي دموگرافيک اعم از جنس، سن بيماران و محل شروع احيا (داخل و يا خارج بيمارستان) در موفقيت اوليه و بقاي يک ماهه تاثير نداشت (
P>0.050 براي همه)، اما نياز به احياي پيشرفته، فاصله زماني بين Arrest تا شروع احياي پيشرفته، نياز به شوک (در ريتم هاي قابل شوک)، فاصله زماني Arrest تا اولين شوک، طول مدت CPR و انطباق احياي پايه و پيشرفته با الگوريتم (American Heart Association (AHA در موفقيت اوليه احيا تاثير معني داري داشت (P<0.050 براي همه)، اما در مورد بقاي يک ماهه فقط فاصله زماني Arrest تا اولين شوک تاثير معني داري داشت (P=0.010).
نتيجه گيري: در اين مطالعه، تاثير شاخص هاي دموگرافيک بر نتايج حاصل معني دار نبود، اما نياز به احياي پايه، پيشرفته و دريافت شوک در ريتم هاي قابل شوک و همچنين، فاصله تا انجام اولين شوک، تاثير معني داري بر موفقيت اوليه حاصل از احيا داشته است. عدم تطابق احيا در درصدي از موارد با راهنماي
AHA، ضرورت بازآموزي منظم و مدون را گوشزد مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 59 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی