برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1394 , دوره  29 , شماره  4 الف ; از صفحه 435 تا صفحه 448 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير افزودن کاني هاي سپيوليت و پاليگورسکيت به يک خاک آلوده بر جذب عناصر کادميوم و سرب توسط اسفناج (Spinacia Oleracea)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه باغبانی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 
چکیده: 

اطلاعات اندکي در رابطه با توانايي کاني هاي رسي مانند پاليگورسکيت و سپيوليت درکاهش جذب عناصر سرب و کادميوم توسط گياهان وجود دارد. اين پژوهش با هدف ارزيابي و مقايسه تاثير کاربرد کاني هاي سپيوليت ايران و پاليگورسکيت اسپانيا بر ميزان زيست توده توليدي و غلظت عناصر سرب و کادميوم در ريشه و اندام هوايي اسفناج در قالب طرح بلوک کاملا تصادفي و با سه تکرار در شرايط گلخانه اي انجام شد. به اين منظور نمونه خاکي از عمق 0 تا 30 سانتيمتري مزرعه تحقيقاتي دانشگاه شهيد چمران اهواز تهيه و به صورت مصنوعي با محلول هاي 150 ميلي گرم بر ليتر سرب و کادميوم آلوده گرديد. تيمارها عبارت بودند از: خاک آلوده به عناصر سرب و کادميوم و فاقد جاذب (شاهد)، خاک آلوده به عناصر سرب و کادميوم و مخلوط با 20 گرم بر کيلوگرم سپيوليت، و خاک آلوده تيمار شده با 20 گرم بر کيلوگرم پاليگورسکيت. سپس در خاک هاي آلوده تعداد 6 بذر اسفناج (رقم Virofly) کشت شده و در طول مدت آزمايش براي حفظ رطوبت گلدان ها در حد 70 درصد ظرفيت زراعي از آب مقطر استفاده شد. پس از 45 روز گياه اسفناج برداشت و ريشه و اندام  هوايي از يکديگر جدا شدند. سپس غلظت کادميوم و سرب در آنها با دستگاه جذب اتمي تعيين گرديد. نتايج نشان داد که کاربرد کاني هاي سپيوليت و پاليگورسکيت وزن خشک ريشه و اندام هوايي را طور معني داري نسبت به تيمار شاهد افزايش داده است. همچنين پس از کاربرد کاني هاي سپيوليت وپاليگورسکيت، تجمع زيستي سرب و کادميوم موجود در ريشه و ساقه گياه اسفناج به ترتيب 56.2 و 78.1 درصد و 75 و 91.7 درصد نسبت به تيمار شاهد کاهش يافت. به علاوه، نتايج نشان داد که هر دو کاني سپيوليت و پاليگورسکيت تمايل بيشتري به جذب سرب نسبت به کادميوم دارند. در کل به نظر مي رسد که اگرچه هر دو کاني سپيوليت و پاليگورسکيت در کاهش جذب سرب و کادميوم توسط گياه اسفناج موثر بوده اند، اما هيچکدام از اين دو کاني نتوانسته است تجمع سرب و کادميوم را در بخش خوراکي گياه اسفناج به کمتر از حد مجاز آن تقليل دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 155
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی