برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  69 , شماره  1 ; از صفحه 13 تا صفحه 26 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي غلظت سرب و نيکل در خاک و گياه مرتعي Halimocnemis pilifera در اطراف مرکز دفن زباله حلقه دره کرج

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

اين پژوهش در اطراف مرکز دفن زباله حلقه دره کرج با هدف بررسي تعيين غلظت فلزات سنگين (سرب و نيکل) در گياه Halimocnemis pilifera و خاک منطقه صورت گرفت. به منظور انجام مطالعه سه پلات50*50 متر در جهت باد غالب منطقه استقرار يافت. پلات اول در نزديکي حوضچه هاي شيرابه و پلات هاي دوم و سوم بافاصله 500 متري و يک کيلومتري از پلات اول استقرارگرديد. در هر پلات از گياه مورد مطالعه با 10 تکرار به تفکيک اندام هوايي و ريشه نمونه برداري انجام گرديد. همچنين 10 نمونه از خاک نيز به طور تصادفي تهيه گرديد. به منظور برر سي تفاوت معني دار غلظت فلزات سرب و نيکل در اندام هوايي و ريشه گياه در پلات هاي مختلف، داده ها مورد تجزيه واريانس دو طرفه و تعيين تفاوت بين خاک سه پلات از نظر غلظت فلزات سرب و نيکل مورد تجزيه واريانس يک طرفه قرار گرفتند. براي مقايسه ميانگين ها نيز از آزمون دانکن استفاده گرديد. نتايج نشان داد که خاک سه پلات از نظر غلظت فلزات سرب و نيکل تفاوت معني داري ندارند. همچنين با انجام آزمون t غيرجفتي اين نتيجه حاصل گرديد که بين اندام هوايي و ريشه گونه از نظر غلظت سرب هيچ تفاوت معني داري وجود ندارد اما از نظر غلظت نيکل اين اختلاف در سطح 5 درصد معني دار گرديد. تفاوت در پلات ها نشان داد که گياهان در پلات دوم بيشترين غلظت نيکل (3.27mgkg-1) و در پلات سوم بيشترين غلظت سرب (4.41mgkg-1) را جذب کرده اند. فاکتورهاي تجمع و انتقال براي فلزات سرب و نيکل نشان داد که گياه Halimocnemis pilifera با 0.75 و 1.21=TF و 0.29 و 1.11=BCF به ترتيب براي فلزات سرب و نيکل، براي پالايش فلز سرب از خاک هاي آلوده مناسب است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 170
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی