نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مهر 1395 , دوره  23 , شماره  148 ; از صفحه 64 تا صفحه 71 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي نگرش پزشكان ايراني نسبت به عوامل موثر در مرگ و مير نوزادان: گزارش يك مطالعه اوليه و مرور منابع

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: دوره نوزادي زمان بسيار مهم و آسيب پذيري مي باشد. تامين، حفظ و ارتقا سطح سلامت نوزادان در خدمات بهداشتي درماني جايگاه ويژه اي دارد و از شاخص هاي مهم سلامت و توسعه يافتگي است. هدف از مقاله حاضر، بررسي نگرش پزشكان ايراني نسبت به عوامل موثر در مرگ ومير نوزادان به منظور دسترسي به حداقل داده هاي تاثيرگذار در مرگ نوزادان بود.روش كار: مطالعه حاضر يك بررسي توصيفي- مقطعي است كه به روش نمونه گيري دسترسي آسان و با استفاده از پرسشنامه اي پژوهشگر ساخته به منظور تعيين حداقل داده هاي تاثيرگذار در مرگ نوزادان انجام شد. پس از بررسي اين پرسشنامه توسط گروه مجرب و انجام مطالعات اوليه، پرسشنامه ها توسط پزشكان فوق تخصص نوزادان بيمارستان هاي دانشگاهي شهر تهران تكميل گرديد. به منظور مقايسه نتايج حاصله از پرسشنامه و داده هاي واقعي موجود در پرونده هاي نوزادان از آزمون هاي آماري تي تست (T-Test)، من-ويتني (Mann-Whitney) و كاي اسكوئر (K-square) استفاده شد.يافته ها: با بررسي داده هاي حاصل از پرسشنامه ها با ميزان پاسخ دهي 71 درصدي پزشكان، متغيرهاي تاثيرگذار در مرگ نوزادان طبق نظر پزشكان ايراني بر اساس اهميت خود تقسيم بندي شدند. نتايج حاصل از مقايسه بين داده هاي پرسشنامه و پرونده هاي نوزادان بر روي چهار متغيراصلي كه داراي بيشترين ميانگين بودند؛ حاكي از اين است كه بين متغيرهاي وزن نوزاد زمان تولد، سن حاملگي، نمره آپگار و ميزان مرگ و مير رابطه معناداري وجود دارد، اما بين متغير وضعيت نوزاد حين تولد و ميزان مرگ نوزاد رابطه معناداري ديده نشد.نتيجه گيري: بر اساس شرايط بومي هرمنطقه و سطح دسترسي به مراقبت باكيفيت، پارامترهاي تاثيرگذار در مرگ نوزاد متفاوت بوده كه اين امر لزوم بررسي هايي جامع تر به منظور ارائه ديدگاه كلي در راستاي كاهش مرگ ومير در نوزادان را ايجاب مي كند. استفاده از پارامترهاي حاصل شده مي تواند در راستاي ايجاد سيستم هاي تصميم يار در اين حوزه كمك كننده باشد، اما انجام مطالعات گسترده تر در اين زمينه توصيه مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کدیور، م.، و صفدری، ر.، و لنگری زاده، م.، و زرکش، م.، و کرمانی، ف. (1395). بررسی نگرش پزشکان ایرانی نسبت به عوامل موثر در مرگ و میر نوزادان: گزارش یک مطالعه اولیه و مرور منابع. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), 23(148), 64-71. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297909Vancouver : کپی

کدیور ملیحه، صفدری رضا، لنگری زاده مصطفی، زرکش محمدرضا، کرمانی فرزانه. بررسی نگرش پزشکان ایرانی نسبت به عوامل موثر در مرگ و میر نوزادان: گزارش یک مطالعه اولیه و مرور منابع. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران). 1395 [cited 2022May27];23(148):64-71. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297909IEEE : کپی

کدیور، م.، صفدری، ر.، لنگری زاده، م.، زرکش، م.، کرمانی، ف.، 1395. بررسی نگرش پزشکان ایرانی نسبت به عوامل موثر در مرگ و میر نوزادان: گزارش یک مطالعه اولیه و مرور منابع. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), [online] 23(148), pp.64-71. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297909. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 303 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی