برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مهر 1395 , دوره  23 , شماره  148 ; از صفحه 20 تا صفحه 27 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير برنامه آموزشي چند بعدي كمردرد بر كيفيت زندگي و ناتواني عملكردي زنان مبتلا به كمردرد با و بدون دردسياتيك : مطالعه مداخله اي قبل و بعد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: درد سياتيك ناشي از فتق ديسك كمري، يكي از هزينه برترين اختلالات براي جامعه از نظر كيفيت زندگي و ناتواني است. به همين منظور اين مطالعه با هدف بررسي تاثير برنامه آموزشي بر كيفيت زندگي و ناتواني عملكردي زنان مبتلا به كمردرد با و بدون درد سياتيك در فواصل زماني قبل و 6 ماه بعد از مداخله آموزشي طراحي و اجرا گرديد.
روش: دراين مطالعه نيمه تجربي كه به روش سنجش قبل و بعد كاربردي است. تعداد 27 نفر از زنان مبتلا به كمردرد مراجعه كننده به مركز تحقيقات روماتولوژي دانشگاه علوم پزشکي تهران تحت مداخله برنامه مدون آموزشي قرار گرفتند كه برحسب وجود يا عدم وجود درد سياتيك به دو گروه تقسيم شدند گروه اول 14 نفر همراه با درد سياتيك و گروه دوم 13 نفر بدون درد سياتيك. افراد در گروه هاي 6 تا 8 نفره دركلاس آموزشي شركت نمودند. در دو نوبت (يك و دو ماه بعد از مداخله) مشاوره تلفني شده و 6 ماه بعد از مداخله مجددا پرسشنامه ها تكميل گرديد. جمع آوري داده ها به شيوه مصاحبه بود و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و از طريق آزمون تي تست زوجي و سطح معني داري p<0.05 تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد در افراد مبتلا به درد سياتيك طي
6 ماه پس از مداخله آموزشي نمرات كيفيت زندگي در همه ابعاد افزايش داشته و در سه بعد درد جسماني (p=0.004)، سلامت عمومي (p=0.002) و سلامت رواني (p=0.002) تفاوت معناداري را نشان داد. ناتواني جسمي افراد نيز از حيث دو مقياس QDS و RDQ نيز به طور معني داري بهبود يافت و در افراد بدون درد سياتيك فقط بعد سلامت رواني و مقياس QDS ارتقا يافته است p=0.01)، P=0.02).
نتيجه گيري: برنامه مدون آموزشي توام با پيگيري و مشاوره تلفني تا دو ماه بعد از مداخله نقش مهمي در کاهش ناتواني و ارتقا كيفيت زندگي و عملكرد جسمي مبتلايان به كمردرد همراه با درد سياتيك دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

طوافیان، ص.، و جمشیدی، ا.، و شاه محمدی، ش. (1395). تاثیر برنامه آموزشی چند بعدی کمردرد بر کیفیت زندگی و ناتوانی عملکردی زنان مبتلا به کمردرد با و بدون دردسیاتیک : مطالعه مداخله ای قبل و بعد. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), 23(148), 20-27. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297904Vancouver : کپی

طوافیان صدیقه السادات، جمشیدی احمدرضا، شاه محمدی شهره. تاثیر برنامه آموزشی چند بعدی کمردرد بر کیفیت زندگی و ناتوانی عملکردی زنان مبتلا به کمردرد با و بدون دردسیاتیک : مطالعه مداخله ای قبل و بعد. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران). 1395 [cited 2021May16];23(148):20-27. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297904IEEE : کپی

طوافیان، ص.، جمشیدی، ا.، شاه محمدی، ش.، 1395. تاثیر برنامه آموزشی چند بعدی کمردرد بر کیفیت زندگی و ناتوانی عملکردی زنان مبتلا به کمردرد با و بدون دردسیاتیک : مطالعه مداخله ای قبل و بعد. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), [online] 23(148), pp.20-27. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297904. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 58 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی