نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  68 , شماره  2 ; از صفحه 177 تا صفحه 186 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير سطوح مختلف پربيوتيک مانان اليگوساکاريد در جيره غذايي بر برخي پيراسنجه هاي هماتولوژيک و بيوشيمي سرم خون بچه ماهيان قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، آزادشهر، ایران
 
چکیده: 
پژوهش حاضر به منظور ارزيابي تاثير سطوح مختلف پربيوتيک مانان اليگوساکاريد (® MOS; activeMOS) در سطوح صفر (شاهد)، 1، 2.5 و 4 گرم پربيوتيک مانان اليگوساکاريد به ازاي هر کيلوگرم جيره و در 3 تکرار بر برخي پيراسنجه هاي هماتولوژيک و بيوشيمي سرم خون بچه ماهيان قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchusmykiss) پس از 60 روز پرورش انجام گرفت. خون گيري با قطع ساقه دمي از 36 قطعه ماهي به ظاهر سالم در انتهاي دوره پرورش به عمل آمد و نتايج با استفاده از آناليز رگرسيون و ضريب همبستگي تجزيه و تحليل شد. بر اساس نتايج، تفاوت معني داري در ميزان فعاليت آنزيم هاي سرم خون در تيمارهاي آزمايشي، که تحت تاثير سطوح متفاوت پربيوتيک مانان اليگوساکاريد بودند، در مقايسه با گروه شاهد مشاهده نشد. همچنين، اضافه کردن مانان اليگوساکاريد به جيره منجر به تفاوت معني داري در ميزان گلوکز، کلسترول، تري گليسريد، اسيد اوريک، پروتئين تام و بيلي روبين نشد، اما جمعيت گلبول سفيد در جيره حاوي 1 گرم بر کيلوگرم مانان اليگوساکاريد از افزايش معني داري نسبت به ساير تيمارها برخوردار بود. بيشترين ميزان هماتوکريت، هموگلوبين و لنفوسيت بدون هيچ گونه تفاوت معني داري در تيمار 1 گرم بر کيلوگرم مانان اليگوساکاريد تعيين شد. نتايج مطالعه حاضر نشان مي دهد که استفاده از اين پربيوتيک در سطح 1 گرم بر کيلوگرم جيره مي تواند تاثيرات مثبتي در فاکتورهاي خوني بچه ماهي قزل آلاي رنگين کمان داشته باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

امانی دنجی، ک.، و رازقی منصور، م.، و قبادی، ش.، و اکرمی، ر.، و صالحی، م. (1394). تاثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان الیگوساکارید در جیره غذایی بر برخی پیراسنجه های هماتولوژیک و بیوشیمی سرم خون بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). شیلات (منابع طبیعی ایران), 68(2), 177-186. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297890Vancouver : کپی

امانی دنجی کیا، رازقی منصور مجید، قبادی شایان، اکرمی رضا، صالحی میثم. تاثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان الیگوساکارید در جیره غذایی بر برخی پیراسنجه های هماتولوژیک و بیوشیمی سرم خون بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). شیلات (منابع طبیعی ایران). 1394 [cited 2022May28];68(2):177-186. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297890IEEE : کپی

امانی دنجی، ک.، رازقی منصور، م.، قبادی، ش.، اکرمی، ر.، صالحی، م.، 1394. تاثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان الیگوساکارید در جیره غذایی بر برخی پیراسنجه های هماتولوژیک و بیوشیمی سرم خون بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). شیلات (منابع طبیعی ایران), [online] 68(2), pp.177-186. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297890. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 107 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی